Bảo hành có giới hạn của nhà sản xuất

HÃY LƯU Ý! Bảo hành Giới hạn này áp dụng đối với các sản phẩm bán ra dưới thương hiệu "Nokia", "Lumia" và "Asha" và các sản phẩm phụ kiện liên quan. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản và điều kiện hiển thị ở đây và tài liệu trong gói sản phẩm bán hàng, các điều khoản và điều kiện bao gồm trong gói sản phẩm sẽ được ưu tiên.

Bảo hành Giới hạn này bổ sung cho và không ảnh hưởng tới các quyền hợp pháp của bạn theo luật pháp quy định liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.


1. Điều khoản Chung

Microsoft Mobile Oy (sau đây được gọi là “Nhà sản xuất”) cung cấp Bảo hành Có giới hạn của Nhà sản xuất này ("Bảo hành") cho sản phẩm chính hãng ("Sản phẩm"), tại quốc gia nơi Sản phẩm đã được mua (“Quốc gia Được bao gồm”), với điều kiện Sản phẩm này được cho phép bán tại quốc gia đó.

Bảo hành này khác với bất kỳ quyền theo luật định nào theo bất cứ luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc nào của quốc gia có thể áp dụng của bạn. Nó nhằm để cấp cho riêng bạn, và nếu có thể được, các quyền bổ sung, trong giới hạn của những gì pháp luật cho phép, và không giới hạn các quyền mà bạn có thể có theo các điều khoản bảo hành sản phẩm theo luật định hiện hành. Bạn có thể có các quyền khác dựa vào pháp luật địa phương trong hoặc sau thời hạn Bảo hành. Các quyền này không bị loại trừ bởi Bảo hành này.

2. Bảo hành

Từ ngày sản phẩm được bán cho người dùng lần đầu tiên, được chứng minh bằng chứng cứ mua hàng gốc, Nhà sản xuất đảm bảo Sản phẩm không có khiếm khuyết về vật liệu cũng như lắp ráp ("Khiếm khuyết") như sau:

(i) Mười hai (12) tháng đối với thiết bị chính;

(ii)Mười hai (12) tháng đối với phụ kiện được bán riêng hoặc được bao gồm trong gói sản phẩm thiết bị chính, không bao gồm pin, vỏ, cáp và bộ sạc; và

(iii)Sáu (6) tháng đối với tất cả các loại pin, vỏ, cáp và bộ sạc,

trừ khi được nêu rõ khác trong hướng dẫn sử dụng của Sản phẩm.

Trong thời hạn bảo hành, Nhà sản xuất sẽ khắc phục Khiếm khuyết miễn phí trong một khoảng thời gian hợp lý bằng cách sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm khiếm khuyết hay linh kiện khiếm khuyết của sản phẩm, theo lựa chọn của Nhà sản xuất, với điều kiện bạn đã thông báo cho Nhà sản xuất về Khiếm khuyết trước khi hết thời hạn bảo hành. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm của bạn, Nhà sản xuất có thể sử dụng các linh kiện hoặc sản phẩm mới hoặc đã được tân trang lại.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, không có việc sửa chữa hoặc thay thế nào sẽ gia hạn hoặc kéo dài thời hạn bảo hành. Các linh kiện gốc hoặc thay thế hoặc các Sản phẩm thay thế được cung cấp theo Bảo hành này sẽ thuộc phạm vi Bảo hành này cho thời gian còn lại của bảo hành gốc hoặc cho thời gian sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy theo thời gian nào lâu hơn.

Sản phẩm hoặc tất cả các linh kiện của Sản phẩm mà Nhà sản xuất đã thay thế sẽ trở thành tài sản của Nhà sản xuất.

Nhà sản xuất không đảm bảo rằng phần mềm cài sẵn bởi hoặc thay mặt Nhà sản xuất trong Sản phẩm (hoặc các bản cập nhật và nâng cấp sau này) (cùng với "phần mềm của Nhà sản xuất") sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, sẽ hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào không được cung cấp bởi Nhà sản xuất, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi hoặc rằng các lỗi đều có thể sửa chữa hoặc sẽ được sửa chữa. Đối với các lỗi liên quan đến phần mềm của Nhà sản xuất, Nhà sản xuất sẽ cung cấp phiên bản mới nhất của phần mềm của Nhà sản xuất để cài đặt lại lên Sản phẩm của bạn, hoặc nếu điều đó không thể, sẽ có một biện pháp khắc phục khác giải quyết lỗi một cách thỏa đáng theo quyết định hợp lý của Nhà sản xuất. Một số phần mềm của Nhà sản xuất có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản giấy phép riêng biệt có sẵn với phần mềm hoặc khu vực địa phương của http://www.microsoft.com/mobile.

Hãy luôn sao lưu tất cả dữ liệu và nội dung được lưu trên Sản phẩm trước khi mang Sản phẩm đi sửa vì hoạt động sửa chữa sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi Sản phẩm của bạn.

3. Những gì bảo hành này không áp dụng

Nhà sản xuất không cung cấp bất cứ bảo hành nào cho những mục sau:

 1. Hướng dẫn sử dụng;

 2. Mọi (i) phần mềm của bên thứ ba, cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc liên kết được tải xuống hoặc cài đặt trên Sản phẩm của bạn bất cứ lúc nào, hoặc (ii) dịch vụ của Nhà sản xuất và bên thứ ba hoặc các khách hàng cho phép ngay cả khi được cài đặt sẵn bởi Nhà sản xuất (vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện có thể đi kèm với các dịch vụ vì chúng sẽ xác định quyền và nghĩa vụ của bạn);

 3. Mọi (i) hao mòn thông thường, (ii) khả năng sạc của pin giảm do hết tuổi thọ sản phẩm tự nhiên của pin, hoặc (iii) khiếm khuyết pixel trong màn hình Sản phẩm của bạn nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn công nghiệp;

 4. Thẻ SIM và/hoặc bất kỳ mạng hoặc hệ thống di động nào hoặc các mạng hoặc hệ thống khác để Sản phẩm của bạn vận hành; hoặc

 5. Lỗi hoặc hư hỏng gây ra bởi: (i) sử dụng sai hoặc không sử dụng Sản phẩm theo đúng hướng dẫn sử dụng, chẳng hạn như nếu Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt hoặc nơi có nhiệt độ hết sức cao hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxi hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lên Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất, (ii) sử dụng Sản phẩm với, hoặc kết nối Sản phẩm vào, bất kỳ sản phẩm, phụ kiện, phần mềm hoặc dịch vụ nào không được Nhà sản xuất sản xuất hoặc cung cấp, (iii) bất kỳ sản phẩm nào được kết hợp với Sản phẩm của bạn bởi bên thứ ba, (iv) hư hỏng hoặc lỗi gây ra bởi tin tặc, bẻ khóa, vi rút hoặc phần mềm độc hại khác, hoặc do truy cập trái phép vào các dịch vụ, tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng; hoặc (v) các hành vi khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà sản xuất.

Bảo hành này không có hiệu lực:

 1. Bên ngoài Quốc gia Được bao gồm;

 2. Nếu Sản phẩm hoặc phần mềm mà sản phẩm chạy trên đó đã được (i) mở ra, sửa đổi hoặc sửa chữa mà không có sự cho phép của Nhà sản xuất, hoặc (ii) sửa chữa bằng các linh kiện thay thế không được phép;

 3. Nếu số sêri của Sản phẩm, mã ngày tháng trên phụ kiện di động hoặc số IMEI bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe, chỉnh sửa hoặc nếu không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào;

 4. Nếu bạn chưa cài đặt các bản cập nhật phần mềm mới nhất có sẵn công khai cho Sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý kể từ khi phát hành; hoặc

 5. Nếu bạn từ chối giao Sản phẩm cho Nhà sản xuất sửa chữa và kiểm tra.

Nếu Bảo hành này không áp dụng cho Sản phẩm hoặc vấn đề cần đến dịch vụ, Nhà sản xuất có quyền tính phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm cũng như phí xử lý.

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của Nhà sản xuất

Trong phạm vi (các) luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà sản xuất cũng không chịu trách nhiệm, dù là rõ ràng hoặc ngầm định, đối với bất kỳ

 1. Thiệt hại hoặc tổn thất thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ việc hoặc liên quan đến việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng nội dung hoặc dữ liệu hoặc việc tái tạo hoặc chuyển giao chúng ngay cả khi những mất mát, thiệt hại, hoặc hư hỏng đó có nguyên nhân từ Khiếm khuyết trong Sản phẩm của bạn; và/hoặc

 2. Mất mát về lợi nhuận, sản phẩm hoặc chức năng, công việc kinh doanh, hợp đồng, doanh thu hoặc các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ mất mát hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, hệ quả hoặc đặc biệt.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nhà sản xuất được giới hạn trong phạm vi giá trị mua Sản phẩm của bạn.

Những giới hạn trong khoản 4 này không áp dụng trong trường hợp lỗi vô ý hoặc hành vi cố ý của Nhà sản xuất hoặc trong trường hợp có thiệt hại về tính mạng và sức khỏe phát sinh từ sự cẩu thả đã được chứng minh của Nhà sản xuất.

5. Những thông báo quan trọng khác

Để biết thêm thông tin về Bảo hành cũng như những thông tin cần thiết để xử lý các thắc mắc về bảo hành, hãy truy cập vào http://www.microsoft.com/mobile.

Hãy đảm bảo nhà điều hành đã mở khóa SIM (hoặc các cơ cấu tương đương khác có thể khóa Sản phẩm của bạn vào một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể) trước gửi Sản phẩm đi sửa chữa.

Sản phẩm của bạn có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Các dịch vụ bảo hành có sẵn trong một quốc gia cụ thể có thể được giới hạn trong các Sản phẩm và thành phần cho quốc gia cụ thể có sẵn trong quốc gia đó. Ngoài ra, nếu Sản phẩm của bạn đã được tái xuất từ nước đến ban đầu sang một nước khác, Sản phẩm của bạn có thể có chứa yếu tố đặc trưng của một quốc gia mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành này ngay cả khi nó không hoạt động được.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Thuộc tính

ID Bài viết: 10811 - Xem lại Lần cuối: 02-05-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi