Các phím và các bộ phận của Lumia 640 (Dual SIM)


Thuộc tính

ID Bài viết: 10835 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi