Các phím và các bộ phận của Lumia 950 XL (Dual SIM)


Thuộc tính

ID Bài viết: 10838 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi