Các phím và các bộ phận của Lumia 532 (Dual SIM)


Thuộc tính

ID Bài viết: 10844 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Thiết bị di động

Phản hồi