Các phím và các bộ phận của Lumia 730 Dual SIM và Lumia 735


Thuộc tính

ID Bài viết: 10846 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi