Thỏa thuận Cấp phép Windows Media Kế thừa

Tôi thích:

Phân phối Windows Media Player 11

Nếu công ty của bạn cần giấy phép phân phối cho Windows Media Player trên Windows Vista, vui lòng liên hệ với WMLA@microsoft.com. Xin lưu ý rằng sẽ không có tùy chọn để thi hành thỏa thuận giấy phép này khi Microsoft dừng cung cấp hỗ trợ mở rộng cho hệ điều hành này https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Phát triển và triển khai gói nội dung WMDRM10 và dịch vụ cấp phép

WMDRM là công nghệ bảo vệ truy cập và nội dung kế thừa và bất kỳ đổi mới thêm nào trong chức năng DRM tập trung vào phương tiện của Microsoft sẽ được phát hành qua cơ sở mã PlayReady, kế nhiệm của WMDRM. Ngoài ra, hỗ trợ mở rộng cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Vì WMDRM chỉ chạy bằng cách sử dụng Trình quản lý Quyền Phương tiện Windows (WMRM SDK) trong môi trường Windows Server 2003, Microsoft sẽ không còn cung cấp hỗ trợ cho Trình quản lý Quyền Phương tiện Windows (WMDRM) nữa, quản lý thỏa thuận cấp phép WMRM SDK hoặc tạo chứng chỉ đăng ký DRM kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2015.

Chương trình Logo Windows Media

Microsoft Windows Media và HDCD – Thỏa thuận Cấp phép Logo và các logo được liên kết (ví dụ: PlaysForSure và HDCD) không còn khả dụng nữa kể từ năm 2009.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn Microsoft về logo và thương hiệu trên Microsoft.com (Tài nguyên Pháp lý\Hướng dẫn Thương hiệu Chung) để biết thêm thông tin.

Bộ Cổng Giao thức Kết nối mạng Windows Media

Mặc dù bộ cổng này bị ngừng hoạt động, thông số kỹ thuật cho giao thức kết nối mạng Windows Media được cung cấp miễn phí trong thư viện Thông số kỹ thuật Mở MSDN. Quyền tới các sáng chế bao gồm các thông số kỹ thuật này được cung cấp riêng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Thông số kỹ thuật mở.

DRM Thiết bị Di động (PDDRM)

PDDRM đã được phát triển ban đầu bởi Microsoft vào năm 1999 như một phần của Quản lý Quyền Kỹ thuật số Windows Media (DRM) phiên bản 1. Với việc phát hành công nghệ bảo vệ nội dung toàn diện và tinh vi hơn rất nhiều của Microsoft (ví dụ: PlayReady), PDDRM đã trở thành công nghệ kế thừa và mã nguồn và tài liệu không còn có sẵn.

Bật Windows Media DRM 10 trên các sản phẩm dựa trên Windows CE

Microsoft không còn cung cấp cấp phép dành cho Windows Media DRM 10 dành cho các sản phẩm Windows CE hoặc Windows Embedded. Vui lòng kiểm tra với Đại diện Bán hàng nhúng của bạn để biết các tùy chọn hiện có khi sử dụng PlayReady trong nền tảng Microsoft hiện tại.

Cấp phép Windows Media DRM dành cho thiết bị

Kể từ 19 tháng 6 năm 2009, Microsoft đã thực hiện thay đổi với cách cấp phép Windows Media DRM (WMDRM) cho thiết bị. Các thay đổi này cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị công nghệ hiệu quả về giá cho các thiết bị ngày nay trong khi tạo điều kiện cho việc sử dụng các tính năng DRM trong tương lai và các cải tiến khác thông qua việc sử dụng cơ sở mã PlayReady. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web PlayReady.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11528 - Xem lại Lần cuối: 31-05-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi