Phiên bản Windows 7 N là gì?

Phiên bản Windows 7 N cung cấp lựa chọn

Các phiên bản Windows 7 N, khả dụng cho những khách hàng sống ở các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu, Croatia và Thụy sỹ, được thiết kế để cung cấp cho bạn hầu hết các tính năng của Windows 7 — có thêm lựa chọn.

Windows 7 N có ở 5 phiên bản: Starter, Home Premium, Professional, Enterprise và Ultimate.

Các phiên bản N của Windows 7 cho phép bạn chọn phần mềm và trình phát phương tiện cần thiết của riêng bạn để quản lý và phát CD, DVD cũng như các tệp phương tiện số khác.

Câu hỏi thường gặp

Nội dung nào không được đưa vào các phiên bản N của Windows 7?
Các phiên bản N của Windows 7 được bán ở đâu?
Giá cho các phiên bản N của Windows 7 như thế nào so với các phiên bản khác của Windows 7?
Tôi đã có một phiên bản N của Windows 7. Làm cách nào để nâng cấp lên phiên bản N khác?


Thuộc tính

ID Bài viết: 11529 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi