Yêu cầu hệ thống của Internet Explorer

Áp dụng cho: Windows Internet Explorer

Internet Explorer 11


Nếu bạn muốn chạy Internet Explorer 11 trên PC thì bạn cần phải có:

 • PC chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1
 • Bộ xử lý. 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn với hỗ trợ cho PAE, NX và SSE2
 • RAM. 1 gigabyte (GB) (32 bit) hoặc 2 GB (64 bit)
 • Dung lượng đĩa cứng. 16 GB (32 bit) hoặc 20 GB (64 bit)
 • Cạc đồ họa. Thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 với trình điều khiển WDDM
 • Truy cập Internet (có thể áp dụng phí ISP)

Internet Explorer 11 dành cho Windows 7


Bộ xử lý

 • PC có bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) 32 bit (x86) hoặc 64 bit (x64).
Hệ điều hành

 • Windows 7 32 bit có Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên 
 • Windows 7 64 bit có Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên
 • Windows Server 2008 R2 có Gói Dịch vụ 1 (SP1) 64 bit

Bộ nhớ
 • Windows 7 32 bit—512 MB
 • Windows 7 64 bit—512 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bit—512 MB
Dung lượng ổ đĩa cứng

 • Windows 7 32 bit—70 MB
 • Windows 7 64 bit—120 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bit—200 MB
Ổ đĩa
 • Ổ đĩa CD-ROM (nếu việc cài đặt được thực hiện từ CD-ROM)
Màn hình
 • Super VGA (800 x 600) hoặc màn hình có độ phân giải cao hơn với 256 màu
Thiết bị ngoại vi
 • Modem hoặc kết nối Internet
 • Chuột của Microsoft, Chuột Thông minh của Microsoft hoặc thiết bị trỏ tương thích

Internet Explorer 10


Nếu bạn muốn chạy Internet Explorer 10 trên PC thì bạn cần phải có:

 • PC chạy Windows 8 hoặc Windows RT
 • Bộ xử lý. 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn với hỗ trợ cho PAE, NX và SSE2
 • RAM. 1 gigabyte (GB) (32 bit) hoặc 2 GB (64 bit)
 • Dung lượng đĩa cứng. 16 GB (32 bit) hoặc 20 GB (64 bit)
 • Cạc đồ họa. Thiết bị đồ họa Microsoft DirectX 9 với trình điều khiển WDDM
 • Truy cập Internet (có thể áp dụng phí ISP)

Internet Explorer 10 dành cho Windows 7


Bộ xử lý

 • PC có bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) 32 bit (x86) hoặc 64 bit (x64).
Hệ điều hành

 • Windows 7 32 bit có Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên 
 • Windows 7 64 bit có Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên
 • Windows Server 2008 R2 có Gói Dịch vụ 1 (SP1) 64 bit

Bộ nhớ

 • Windows 7 32 bit—512 MB
 • Windows 7 64 bit—512 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bit—512 MB
Dung lượng ổ đĩa cứng

 • Windows 7 32 bit—70 MB
 • Windows 7 64 bit—120 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bit—200 MB
Ổ đĩa
 • Ổ đĩa CD-ROM (nếu việc cài đặt được thực hiện từ CD-ROM)
Màn hình
 • Super VGA (800 x 600) hoặc màn hình có độ phân giải cao hơn với 256 màu
Thiết bị ngoại vi
 • Modem hoặc kết nối Internet
 • Chuột của Microsoft, Chuột Thông minh của Microsoft hoặc thiết bị trỏ tương thích

Internet Explorer 9


Bộ xử lý

 • PC có bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) 32 bit (x86) hoặc 64 bit (x64).
Hệ điều hành

 • Windows Vista 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows Vista 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows 7 32 bit trở lên 
 • Windows 7 64 bit trở lên
 • Windows Server 2008 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows Server 2008 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows Server 2008 R2 64 bit

Bộ nhớ

 • Windows Vista 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—512 MB
 • Windows Vista 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—512 MB
 • Windows 7 32 bit trở lên—512 MB
 • Windows 7 64 bit trở lên—512 MB
 • Windows Server 2008 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—512 MB
 • Windows Server 2008 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—512 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bit—512 MB
Dung lượng ổ đĩa cứng

 • Windows Vista 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—70 MB
 • Windows Vista 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—120 MB
 • Windows 7 32 bit trở lên—70 MB
 • Windows 7 64 bit trở lên—120 MB
 • Windows Server 2008 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—150 MB
 • Windows Server 2008 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—200 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bit—200 MB
Ổ đĩa
 • Ổ đĩa CD-ROM (nếu việc cài đặt được thực hiện từ CD-ROM)
Màn hình
 • Super VGA (800 x 600) hoặc màn hình có độ phân giải cao hơn với 256 màu
Thiết bị ngoại vi
 • Modem hoặc kết nối Internet
 • Chuột của Microsoft, Chuột Thông minh của Microsoft hoặc thiết bị trỏ tương thích

Internet Explorer 8


Bộ xử lý

 • Máy tính có bộ xử lý 233 megahertz (MHz) trở lên (Khuyến nghị sử dụng bộ xử lý Pentium)
Hệ điều hành

 • Windows XP 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows XP Professional Phiên bản x64
 • Windows Vista 32 bit trở lên 
 • Windows Vista 64 bit trở lên
 • Windows Vista có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows Server 2003 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows Server 2003 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên
 • Windows Server 2008 32 bit
 • Windows Server 2008 64 bit

Bộ nhớ

 • Windows XP 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—64 MB
 • Windows XP Professional Phiên bản x64—128 MB
 • Windows Vista 32 bit—512 MB
 • Windows Vista 64 bit—512 MB
 • Windows Server 2003 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—64 MB
 • Windows Server 2003 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—128 MB
 • Windows Server 2008 32 bit—512 MB
 • Windows Server 2008 64 bit—512 MB
Dung lượng ổ đĩa cứng

 • Windows XP 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—150 MB
 • Windows XP Professional Phiên bản x64—200 MB
 • Windows Vista 32 bit—70 MB
 • Windows Vista 64 bit—120 MB
 • Windows Server 2003 32 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—150 MB
 • Windows Server 2003 64 bit có Gói Dịch vụ 2 (SP2) trở lên—200 MB
 • Windows Server 2008 32 bit—150 MB
 • Windows Server 2008 64 bit—200 MB
Ổ đĩa
 • Ổ đĩa CD-ROM (nếu việc cài đặt được thực hiện từ CD-ROM)
Màn hình
 • Super VGA (800 x 600) hoặc màn hình có độ phân giải cao hơn với 256 màu
Thiết bị ngoại vi
 • Modem hoặc kết nối Internet
 • Chuột của Microsoft, Chuột Thông minh của Microsoft hoặc thiết bị trỏ tương thích