Sử dụng Kính lúp để xem các mục trên màn hình

Windows 10

Kính lúp là công cụ giúp phóng lớn một phần—hoặc tất cả—màn hình để bạn có thể nhìn từ và ảnh rõ hơn. Nó đi với một vài thiết đặt khác nhau nên bạn có thể sử dụng theo cách phù hợp nhất với bạn.

Mở Kính lúp

Để mở Kính lúp trên bàn phím, nhấn phím logo Windows  và + (dấu cộng). Để mở Kính lúp bằng cách chạm hoặc bằng chuột, đi tới Bắt đầu , sau đó Cài đặt > Trợ năng > Kính lúp, sau đó di chuyển thanh trượt trong Kính lúp để bật Kính lúp.

Kính lúp sẽ mở toàn màn hình trừ khi bạn thay đổi cài đặt.

Đóng Kính lúp

Để thoát Kính lúp, nhấn phím logo Windows  + Esc hoặc chọn biểu tượng kính lúp   rồi chọn nút Đóng trên thanh công cụ Kính lúp.

Thay đổi dạng xem của Kính lúp

Với chuột, bạn có thể sử dụng Kính lúp ở ba dạng xem khác nhau: toàn màn hình, ống kính hoặc được neo. Thử dùng chúng và tìm dạng xem bạn thích.

Trong dạng xem toàn màn hình, toàn bộ màn hình của bạn được phóng to. Bạn sẽ không thể xem toàn bộ màn hình vào cùng thời điểm khi nó được phóng to nhưng khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, bạn sẽ thấy mọi thứ. Nếu bạn có màn hình cảm ứng, Kính lúp sẽ hiển thị viền trắng xung quanh cạnh màn hình. Kéo ngón tay hoặc chuột dọc đường viền để di chuyển xung quanh màn hình.

Trong dạng xem ống kính, khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, nó giống như di chuyển kính lúp xung quanh.

Dạng xem Neo hoạt động trên màn hình nền. Trong dạng xem này, kính lúp được neo vào một phần của màn hình. Khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, các phần của màn hình xuất hiện dưới dạng được phóng to trong vùng neo mặc dù phần chính của màn hình không đổi.

Tùy chỉnh Kính lúp

Thay đổi cách Kính lúp làm việc bằng cách sử dụng các nút thu phóng (

Zoom in button
 và
Zoom out button
) để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình. Hoặc nhấn phím logo Windows và + (dấu cộng) hoặc phím logo Windows  và - (dấu trừ) để phóng to và thu nhỏ.

 1. Mở nút tùy chọn Kính lúp
  Magnifier options button
  để thực hiện thay đổi với mức thu phóng, màu sắc hoặc tiêu điểm.
 2. Nhấn phím logo Windows và + (dấu cộng) để mở Kính lúp.
 3. Trên màn hình nền, chọn biểu tượng Kính lúp , sau đó chọn nút Tùy chọn
  Magnifier options button
  .
 4. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:
  • Sử dụng con trượt để chọn gia số thu phóng. Phần trăm bạn chọn tại đây sẽ là gia số mà Kính lúp sẽ phóng to màn hình khi bạn nhấn nút Phóng to
   Zoom in button
   .
  • Chọn Bật đảo màu để đảo màu trên màn hình. Đôi khi đảo màu có thể làm cho văn bản dễ đọc hơn.
  • Chọn hộp kiểm để chọn cách Kính lúp tập trung. Kính lúp có thể theo dõi chuột, điểm chèn hoặc bàn phím của bạn.

Sử dụng Kính lúp với màn hình cảm ứng

Thực hiện nhiều tác vụ trên màn hình cảm ứng với Kính lúp:

 • Thu phóng bằng cách gõ nhẹ lên các góc.
 • Di chuyển xung quanh màn hình bằng các rê dọc đường viền.
 • Xem bạn đang ở đâu trên màn hình bằng cách nhấn bằng hai ngón tay lên đường viền đối diện.
 • Thoát Kính lúp bằng cách nhấn vào nút Đóng.

Windows 8.1

Kính lúp là công cụ hữu ích giúp phóng lớn một phần hoặc tất cả màn hình để bạn có thể nhìn từ và ảnh rõ hơn. Nó đi với một vài thiết đặt khác nhau nên bạn có thể sử dụng theo cách phù hợp nhất với bạn.

Sử dụng Kính lúp

Bạn có thể mở và đóng Kính lúp nhanh chóng do đó rất thuận tiện khi bạn cần và dễ dàng đóng lại khi bạn không cần nữa.

Để mở Kính lúp bằng bàn phím

 1. Nhấn Windows logo key  + "+" (dấu cộng).

 2. Kính lúp sẽ mở Toàn màn hình trừ khi bạn thay đổi cài đặt.

Để mở Kính lúp bằng cảm ứng hoặc chuột

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột tới góc phía trên bên phải của màn hình, di con trỏ chuột xuống, bấm Cài đặt rồi bấm Thay đổi cài đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Trợ năng, nhấn hoặc bấm Kính lúp, sau đó di chuyển con trượt bên dưới Kính lúp để bật.

 3. Kính lúp sẽ mở Toàn màn hình trừ khi bạn thay đổi cài đặt.

Để đóng Kính lúp

Để thoát Kính lúp nhanh, nhấn phím logo Windows  + Esc. Bạn cũng có thể nhấn hoặc bấm vào biểu tượng kính lúp , sau đó nhấn hoặc bấm nút Đóng trên thanh công cụ Kính lúp.

Thay đổi dạng xem của Kính lúp

Nếu bạn dùng chuột, bạn có thể sử dụng Kính lúp theo nhiều cách tùy thích: toàn màn hình, ống kính và neo. Thử dùng chúng và tìm dạng xem bạn thích.

 • Toàn màn hình. Trong dạng xem này, toàn bộ màn hình của bạn được phóng to. Bạn sẽ không thể xem toàn bộ màn hình vào cùng thời điểm khi nó được phóng to nhưng khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, bạn sẽ thấy mọi thứ. Nếu bạn có màn hình cảm ứng, Kính lúp sẽ hiển thị viền trắng xung quanh cạnh màn hình. Kéo ngón tay hoặc chuột dọc đường viền để di chuyển xung quanh màn hình.
 • Ống kính. Trong dạng xem này, khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, nó giống như di chuyển kính lúp xung quanh.
 • Neo. Dạng xem neo hoạt động trên màn hình nền Windows. Trong dạng xem này, kính lúp được neo vào một phần của màn hình. Khi bạn di chuyển xung quanh màn hình, các phần của màn hình xuất hiện dưới dạng được phóng to trong vùng neo mặc dù phần chính của màn hình không đổi.

Tùy chỉnh Kính lúp

Bạn có thể thay đổi cách Kính lúp hoạt động. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các nút thu phóng (

Zoom in button
 và 
Zoom out button
) để thay đổi mức Kính lúp phóng to màn hình của bạn. Nhấn Windows  + Dấu cộng và Windows  + Dấu trừ trên bàn phím là một cách nhanh khác để phóng to và thu nhỏ. Bạn cũng có thể mở nút tùy chọn
Magnifier options button
 để thay đổi Kính lúp.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của màn hình, di con trỏ chuột lên rồi bấm Tìm kiếm).

 2. Nhập Kính lúp vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm Kính lúp.

 3. Đi tới Màn hình nền Windows và bấm vào Kính lúp .

 4. Bấm nút Tùy chọn

  Magnifier options button
  .

 5. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Sử dụng con trượt để chọn gia số thu phóng. Phần trăm bạn chọn tại đây sẽ là gia số mà Kính lúp sẽ phóng to màn hình khi bạn nhấn nút phóng to

   Zoom in button
   .

  • Chọn hộp kiểm Bật đảo màu để đảo màu trên màn hình. Đôi khi đảo màu làm cho văn bản dễ đọc hơn.

  • Chọn hộp kiểm để chọn cách Kính lúp tập trung. Kính lúp có thể theo dõi chuột, điểm chèn hoặc bàn phím của bạn.

Sử dụng Kính lúp bằng cảm ứng

Bạn có thể sử dụng Kính lúp bằng màn hình cảm ứng để thực hiện nhiều tác vụ:

 • Thu phóng bằng cách nhấn vào các góc.

 • Di chuyển xung quanh màn hình bằng cách kéo dọc đường viền.

 • Thoát Kính lúp bằng cách nhấn vào "X".

 • Xem bạn đang ở đâu trên màn hình bằng cách nhấn bằng hai ngón tay lên đường viền đối diện.

Windows 7

Kính lúp sẽ phóng to các phần khác nhau của màn hình và là một phần của Trung tâm Trợ năng. Để mở nhanh, bấm Bắt đầu, sau đó nhập Kính lúp.

Bạn cũng có thể thay đổi độ phân giải màn hình, điều chỉnh sự rõ ràng, kích thước và số lượng những đối tượng phù hợp với màn hình máy tính của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách điều chỉnh độ phân giải màn hình, hãy xem Nhận được màn hình tốt nhất trên màn hình của bạn.

Có ba chế độ Kính lúp:

 • Chế độ toàn màn hình. Trong chế độ toàn mà hình, toàn bộ màn hình của bạn được phóng to Tùy thuộc vào kích thước của màn hình của bạn và mức thu phóng bạn chọn, bạn có thể không thấy tất cả các màn hình cùng lúc.

 • Chế độ ống kính. Trong chế độ ống kính, khu vực xung quanh con trỏ chuột được phóng to. Khi bạn di chuyển con trỏ chuột, khu vực của màn hình được phóng to di chuyển cùng với các ứng dụng đó.

 • Chế độ neo. Trong chế độ neo, chỉ một phần của màn hình được phóng to, để phần còn lại của màn hình nền không thay đổi. Sau đó bạn có thể kiểm soát khu vực của màn hình được phóng to.


Làm cho các mục trên màn hình hiển thị lớn hơn

 1. Mở Kính lúp bằng cách bấm nút Bắt đầu

  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , bấm Tất cả Chương trình, bấm Phụ kiện, bấm Trợ năng rồi bấm Kính lúp.

 2. Trên menu Dạng xem, bấm vào dạng xem bạn muốn sử dụng.

 3. Di chuyển con trỏ đến phần màn hình bạn muốn phóng.

 

Để chọn nơi Kính lúp tập trung
Để thay đổi mức thu phóng
Để đặt gia số thu phóng
Để đặt cỡ ống kính
Để bật đảo ngược màu
Để hiển thị thanh công cụ của Kính lúp


Thuộc tính

ID Bài viết: 11542 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi