Thỏa thuận Cấp phép Cấu phần Windows Media

Tôi thích:

Phát triển việc thực hiện Windows Media Audio hoặc Windows Media Video trên một nền tảng không phải Windows

Để nhận được mã nguồn cho codec Windows Media Audio và Video (xem xét các kỹ thuật chi tiết tại đây) và để phát triển và phân phối Sản phẩm Tạm thời, bạn phải thực hiện thỏa thuận sau. Sản phẩm Tạm thời là các sản phẩm hỗ trợ Cấu phần Windows Media chưa sẵn sàng để khách hàng sử dụng (ví dụ: mạch tích hợp).

Sau khi thỏa thuận này được thực thi, bạn có thể nhận được:

  • Bộ đọc Định dạng Hệ thống Nâng cao (ASF)
  • Bộ giải mã Windows Media Audio 9 cho các codec WMA 9 Series Standard, Lossless và Voice và codec WMA 10 Professional
  • Bộ giải mã Windows Media Video 9 cho tất cả hồ sơ và cấp độ
  • Trình ghi ASF
  • Bộ mã hóa Windows Media Audio 9 cho các codec WMA 9 Series Standard, Lossless và Voice và codec WMA 10 Professional
  • Bộ mã hóa Windows Media Video 9 cho tất cả hồ sơ và cấp độ

Quyền phân phối:

  • Giấy phép Sản phẩm Tạm thời được ủy quyền để vận chuyển đợt triển khai Cấu phần Windows Media tới Giấy phép Thỏa thuận Sản phẩm Cuối của Cấu phần Windows Media.

Quy trình Cấp phép: vui lòng xem lại các bước sau.

Phân phối thiết bị hoặc phần mềm chứa Windows Media Audio hoặc Windows Media Video

Để thực hiện mã đối tượng của codec Windows Media Audio và Video (xen lại chi tiết kỹ thuật tại đây) và để phân phối lần thực hiện này trên cơ sở trung thực trong Sản phẩm Cuối trên cơ sở trung thực để khách hàng sẵn sàng sử dụng, bạn cần thi hành thỏa thuận sau. Sản phẩm Cuối có thể là thiết bị phần cứng hoặc ứng dụng phần mềm không phải là Windows.

Quyền phân phối:

  • Là nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng hoặc nhà cung cấp phần cứng, bạn có thể phân phối các Sản phẩm Cuối dựa trên Windows Media chẳng hạn như trình phát video và âm thanh di động, đầu thu và các thiết bị di động có khả năng truyền âm thanh và video tới khách hàng.

Quy trình Cấp phép: vui lòng xem lại các bước sau.

Xem lại trang web Người được cấp phép Cấu phần Windows Media

Thực hiện Giấy phép Danh mục Sáng chế VC-1

Như bạn có thể biết, WMV-9 của Microsoft tuân theo tiêu chuẩn VC-1. Vì vậy, mỗi công ty thực hiện sản phẩm hoặc nội dung WMV-9 cần xem xét các lợi ích của việc thực hiện Giấy phép Danh mục Sáng chế VC-1. Giấy phép Danh mục Sáng chế VC-1, phương pháp cấp phép sáng chế được yêu thích của Microsoft trong công nghệ này, cấp giấy phép cho các sáng chế cần thiết của VC-1 từ nhiều công ty (kể cả Microsoft) và từ đó cung cấp giá trị và bảo hành bổ sung cho cơ quan thực hiện WMV-9.

Danh mục Dự án Sáng chế VC-1 được cấp phép qua MPEG LA và chi tiết về quy trình để yêu cầu giấy phép đó có thể tìm thấy trên trang web MPEG LA.

Lưu ý: Việc phân phối các Sản phẩm Cuối chứa việc thi hành mã WMV là trung thực, mặc dù sự trung thực này được giảm bớt đáng kể cho người được cấp phép Nhóm Sáng chế VC-1.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11594 - Xem lại Lần cuối: 31-05-2016 - Bản sửa đổi: 1

Windows Media Player

Phản hồi