Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM

Nếu bạn có điện thoại Dual SIM, chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM bằng cách sử dụng Smart Dual SIM – khi có ai đó gọi cho bạn vào một SIM trong khi bạn đang có một cuộc gọi trên SIM kia, bạn có thể quản lý các cuộc gọi từ cả hai SIM giống như chỉ có một SIM.

Bạn phải lắp cả hai SIM để truy cập vào cài đặt cuộc gọi SIM kép.

Để biết tính khả dụng của dịch vụ này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

  1. Đi tới cài đặt > mạng +.
  2. Nhấn vào đặt.
  3. Để chọn cách chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM, hãy thay đổi cài đặt cho Smart Dual SIM.
  4. Nhập số điện thoại cho các SIM và nhấn gửi.
  5. Nhấn cài đặt Dual SIM bổ sung để truy cập phần còn lại của cài đặt mạng, chẳng hạn như kết nối Dữ liệu.
Mẹo Bạn có thể ghim cài đặt cuộc gọi hai SIM vào màn hình bắt đầu để dễ dàng truy cập.
Thuộc tính

ID Bài viết: 11647 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi