Tuyên bố từ chối của Windows 7

Áp dụng cho: Windows 7

Một số tính năng sản phẩm của Windows 7, chẳng hạn như khả năng xem và thu chương trình TV trực tiếp hoặc khả năng điều hướng qua việc sử dụng "cảm ứng", có thể yêu cầu phần cứng nâng cao hoặc bổ sung.

Chức năng DVR của Windows Media Center có thể yêu cầu phần cứng bổ sung và không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

Chế độ Windows XP yêu cầu có bản cài đặt trước OEM hoặc bản cài đặt Chế độ Windows XP mua sau (chạy trên Windows 7 Professional hoặc Ultimate) và công nghệ ảo hóa, chẳng hạn như Virtual PC.

Phí truy cập Internet hoặc các phí dịch vụ khác có thể được áp dụng.