Chương trình Cấp phép Windows Media

Nhóm Phụ trách Cấp phép WMLA cung cấp thỏa thuận cấp phép cho các công nghệ của Windows Media trên cả Windows và nền tảng không phải của Windows hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau. Hãy gửi email tới WMLA@microsoft.com kèm theo câu hỏi của bạn.

Bạn cần giấy phép?

Bạn quan tâm tới Chương trình Cấp phép Thành phần của Windows Media?

Tìm hiểu thêm về thỏa thuận Thành phần của Windows Media

Bạn quan tâm tới các Thỏa thuận Cấp phép khác của Windows Media?

Tìm hiểu thêm về các thỏa thuận cấp phép kế thừa và công nghệ của chúng tôi

Tài nguyên

Thuộc tính

ID Bài viết: 11673 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi