Các tính năng trợ năng dành cho trang web tài khoản Microsoft

Để giúp những người khuyết tật có thể dễ dàng sử dụng trang web tài khoản Microsoft hơn, chúng tôi đã tạo các phím tắt, các chế độ xem có độ tương phản cao và các hóa đơn có sẵn dưới dạng tệp PDF.

Phím tắt


Để thực hiện thao tác nàyDùng lối tắt bàn phím này
Làm mới dạng xem hiện tại.F5
Chọn hoặc xóa một hộp kiểm.PHÍM CÁCH
Chọn khoản mục tiếp theo.TAB
Chọn khoản mục trước đó.SHIFT + TAB
Thực hiện hành động cho khoản mục được chọn.ENTER
Trong phạm vi dạng xem, dẫn hướng trong một danh sách các khoản mục.Các Phím Mũi tên
Trong phạm vi dạng xem, dẫn hướng qua nhiều trang.PAGE UP hoặc PAGE DOWN
Trong phạm vi dạng xem, dẫn hướng đến khoản mục đầu tiên hoặc cuối cùng trên trang hiện tại.HOME hoặc END
Trong phạm vi dạng xem, dẫn hướng đến khoản mục đầu tiên hoặc cuối cùng trong một danh sách.CTRL + HOME hoặc CTRL + END
Mở hộp thoại Tùy chọn Internet trong Internet Explorer, nơi bạn có thể thay đổi các cài đặt trợ năng.ALT+T, sau đó nhấn O

Xem trang ở độ tương phản cao

Nếu bạn sử dụng Microsoft Internet Explorer, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Internet Explorer, trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Chung, bấm Trợ năng.
 3. Chọn hộp kiểm Bỏ qua các màu được chỉ định trên trang web, hộp kiểm Bỏ qua các kiểu phông được chỉ định trên trang web và hộp kiểm Bỏ qua các cỡ phông được chỉ định trên trang web, sau đó bấm OK.

Để xem ở độ tương phản cao trong một trình duyệt web khác, tham khảo phần trợ giúp của trình duyệt đó. Hầu hết các hệ điều hành, gồm cả hệ điều hành của Microsoft, cũng bao gồm các cài đặt cho chế độ tương phản cao; để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu trợ giúp dành cho hệ điều hành mà bạn sử dụng.

Hóa đơn có sẵn dưới dạng tệp PDF

Quy trình này được áp dụng cho Windows 8 hoặc phiên bản mới hơn, Adobe Acrobat Reader XI và NVDA 2013.1 hoặc phiên bản mới hơn. Quy trình này có thể hoạt động với các phiên bản cũ hơn nhưng chưa được thử nghiệm.

 1. Đảm bảo NVDA đang chạy.
 2. Khởi động Adobe Acrobat và mở tệp PDF mong muốn.
 3. Hộp thoại "Đọc Tài liệu Được bỏ gắn thẻ" sẽ xuất hiện nếu NVDA đang chạy.
 4. Hộp thoại này có các mục sau:
  • Một thông báo mô tả quá trình gắn thẻ.
  • Một hộp tổ hợp có nhãn "Thứ tự Đọc:" chứa ba lựa chọn:
   • Suy ra thứ tự đọc từ tài liệu (được khuyến nghị)
   • Thứ tự đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới 
   • Sử dụng thứ tự đọc trong luồng in thô
Sử dụng Alt + r để chuyển tiêu điểm sang hộp tổ hợp.
  • Hai nút chọn:
   • Đọc toàn bộ tài liệu
   • Chỉ đọc các trang hiện hiển thị
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Alt + d để chọn "Đọc toàn bộ tài liệu". Hoặc bạn có thể sử dụng Alt + p để chọn "Chỉ đọc các trang hiện hiển thị".
  • Một hộp kiểm có nhãn "Luôn sử dụng các cài đặt từ Tùy chọn Đọc (Không hiển thị lại hộp thoại này)". Sử dụng Alt+a để chọn hộp kiểm “Luôn sử dụng”.
  • Nút Bắt đầu. Sử dụng Alt + s hoặc phím Enter để nhấn nút Bắt đầu.
  • Nút Hủy. Sử dụng Alt + c để nhấn nút Hủy.

Acrobat sẽ thêm thẻ vào tài liệu và mô tả quá trình thêm. Khi kết thúc, các lệnh đọc của NVDA (bao gồm cả các lệnh của chế độ duyệt) sẽ cho phép bạn đọc văn bản, bảng và siêu kết nối trong tài liệu. Sử dụng phím Tab và Shift+Tab để di chuyển giữa các siêu kết nối.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Để tìm hiểu thêm về Acrobat và tính năng trợ năng, xem http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Để tìm hiểu thêm về NVDA, xem http://www.nvaccess.org/.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11685 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi