Cortana trên Windows Phone của bạn

Cortana là trợ lý cá nhân của bạn trên Windows Phone. Tính năng này luôn đồng hành để giúp bạn làm mọi việc dễ dàng hơn và luôn cập nhật cho bạn về những điều quan trọng đối với bạn. 
Làm quen với Cortana
Bắt đầu sử dụng Cortana
Cortana ở đâu?
Tôi có thể nói gì với Cortana?
Cài đặt của Cortana
Tính năng mới trong Cortana
Các địa điểm yêu thích và Cortana
Vòng kết nối bên trong của tôi và Cortana
Quiet hours và Cortana
Chủ đề mà tôi quan tâm và Cortana
Remind me, Cortana (Hãy nhắc tôi, Cortana)
Xác định bản nhạc bằng Cortana
Phát nhạc với Cortana
Sử dụng Cortana trong xe ô tô của tôi
Giải pháp cho các sự cố với Cortana


Thuộc tính

ID Bài viết: 11694 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi