Continuum dành cho điện thoại: Câu hỏi thường gặp

Với Continuum dành cho điện thoại, điện thoại Windows 10 Mobile của bạn mang đến sức mạnh cho TV, màn hình hoặc PC để bạn có thể sử dụng các ứng dụng trên màn hình lớn hơn. Dưới đây là các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cách sử dụng Continuum dành cho điện thoại.


 Đang kết nối với TV hoặc màn hình

Sử dụng điện thoại Windows như một PC bằng cách kết nối điện thoại với TV hoặc màn hình và mang theo nội dung của bạn trong điện thoại khi bạn hoàn tất. Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu, hãy xem Thiết lập Continuum dành cho điện thoại.

Tôi có thể sử dụng loại phụ kiện nào để kết nối điện thoại của mình với TV hoặc màn hình?
Làm cách nào để cập nhật vi chương trình trên đế cắm hoặc bộ điều hợp của tôi?
TV hoặc màn hình của tôi không có cổng HDMI. Làm cách nào để tôi kết nối?
Tôi có thể sử dụng loại bàn phím và chuột nào với Continuum dành cho điện thoại?
Tại sao bàn phím và chuột đã kết nối của tôi không hoạt động?
Tôi cần có mạng Wi-Fi để kết nối điện thoại với TV hoặc màn hình không? 
Điện thoại của tôi cho biết tôi đã được kết nối nhưng tôi không thấy bất kỳ thứ gì trên TV hoặc màn hình.
Tại sao màn hình điện thoại của tôi bị trùng lặp trên màn hình đã kết nối?
Mọi thứ trông có vẻ không bình thường trên TV hoặc màn hình của tôi—ảnh bị cắt hoặc hình ảnh có vẻ lớn hơn bình thường.
Làm cách nào để gọi điện thoại và gửi tin nhắn trong khi kết nối với TV hoặc màn hình?
Chiếu màn hình hoặc TV của tôi bị gián đoạn khi điện thoại của tôi khóa.
Làm cách nào để chuyển đổi giữa các ứng dụng trên màn hình được kết nối của tôi?
Tại sao một số ứng dụng không mở trên màn hình được kết nối của tôi?
Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khi kết nối.
Làm cách nào để ngắt kết nối khỏi TV hoặc màn hình đã kết nối?
Làm cách nào để đóng ứng dụng trên màn hình đã kết nối?
Tôi có thể sử dụng những phím tắt nào với Continuum?
Các tính năng Trợ năng nào hoạt động trên màn hình được kết nối của tôi?
Tôi có thể in từ điện thoại không?

 Đang kết nối với PC

Sử dụng điện thoại Windows để kết nối với PC—không có đế cắm hoặc bộ điều hợp cần thiết—và mang theo nội dung của bạn trong điện thoại khi bạn hoàn tất. Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu, hãy xem Thiết lập Continuum dành cho điện thoại.

Tôi cần phần cứng nào để kết nối điện thoại với PC?
Làm cách nào để biết PC của tôi có Miracast hay không?
PC của tôi đáp ứng các yêu cầu phần cứng và phần mềm cần thiết nhưng tôi vẫn gặp sự cố khi kết nối với ứng dụng này từ điện thoại của tôi.
Làm cách nào để thay đổi cách thiết bị có thể khám phá máy tính của tôi?
Làm thế nào tôi có thể kết nối với PC an toàn hơn?
Tôi cần có mạng Wi-Fi để kết nối điện thoại với PC không? 
Làm cách nào để ngắt kết nối điện thoại của tôi khỏi PC?
Điện thoại của tôi cho biết tôi đã được kết nối nhưng tôi không thấy bất kỳ nội dung gì trên màn hình PC.
Tại sao màn hình điện thoại của tôi bị trùng lặp trên màn hình đã kết nối?
Tôi có thể sử dụng loại bàn phím và chuột nào khi kết nối với PC?
Làm cách nào để gọi điện thoại và gửi tin nhắn trong khi kết nối với PC?
Chiếu PC của tôi bị gián đoạn khi điện thoại của tôi khóa.
Tại sao một số ứng dụng không mở trên PC được kết nối của tôi?
Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khi kết nối.
Làm cách nào để đóng ứng dụng trên PC đã kết nối?
Tôi có thể sử dụng những phím tắt nào với Continuum?
Các tính năng Trợ năng nào hoạt động trên màn hình được kết nối của tôi?
Tôi có thể in từ điện thoại không?


Thuộc tính

ID Bài viết: 12366 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)