Thiết bị tin cậy: Câu hỏi Thường Gặp


Thiết bị tin cậy là gì?
Làm cách nào để đánh dấu thiết bị là tin cậy?
Tôi bị mất quyền truy cập vào một trong các thiết bị tin cậy của mình. Tôi nên làm gì?
Điều gì đã xảy ra với danh sách thiết bị tin cậy trên trang thông tin bảo mật của tôi?


Thuộc tính

ID Bài viết: 12369 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi