Câu hỏi thường gặp về màn hình khóa


Làm cách nào để đặt hoặc thay đổi mã PIN (mật khẩu) trên điện thoại của tôi?
Làm cách nào để mở khóa điện thoại của tôi?
Cần nhập mã PIN để mở khóa điện thoại của tôi bao lâu một lần? 
Tôi có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trên điện thoại bị khóa không?
Tôi phải làm gì nếu đã nhập sai mã PIN quá nhiều lần?


Thuộc tính

ID Bài viết: 12372 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi