Khắc phục sự cố nhấp nháy màn hình trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Hiện tượng nhấp nháy màn hình trong Windows 10 thường là do sự cố trình điều khiển màn hình hoặc ứng dụng không tương thích. Để xác định xem sự cố này do trình điều khiển màn hình hay do ứng dụng, hãy kiểm tra xem Trình quản lý Tác vụ có nhấp nháy hay không. Sau đó, dựa trên thông tin đó, bạn sẽ cần phải cập nhật, quay lui hoặc gỡ cài đặt trình điều khiển màn hình của mình hoặc cập nhật hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy chọn bất kỳ tiêu đề nào sau đây để hiển thị thêm thông tin: