Khắc phục sự cố nhấp nháy màn hình trong Windows 10

Hiện tượng nhấp nháy màn hình trong Windows 10 thường là do trình điều khiển màn hình hoặc ứng dụng không tương thích. Để xác định xem ứng dụng hoặc trình điều khiển nào đang gây ra sự cố, hãy kiểm tra xem Trình quản lý Tác vụ có nhấp nháy hay không. Sau đó, dựa trên thông tin đó, bạn cần cập nhật ứng dụng hoặc trình điều khiển màn hình.

Kiểm tra xem Trình quản lý Tác vụ có nhấp nháy hay không
Cập nhật ứng dụng không tương thích
Cập nhật trình điều khiển màn hình của bạn
Thuộc tính

ID Bài viết: 12374 - Xem lại Lần cuối: 16-12-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi