Khắc phục sự cố về menu Bắt đầu hoặc Cortana

Áp dụng cho: Windows 10

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử nếu gặp sự cố về menu Bắt đầu hoặc Cortana.