Nhận trợ giúp về tài khoản qua email

Áp dụng cho: Microsoft Account

Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, trước tiên hãy đọc đề xuất về các việc cần làm khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Nếu trang đó không giúp được cho bạn, thì hãy làm theo các bước sau để được hỗ trợ qua email: 

  1. Chọn liên kết mô tả đúng nhất sự cố của bạn.
  2. Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy chọn Tạo tài khoản! để tạo một tài khoản tạm thời. 
  3. Điền vào biểu mẫu hỗ trợ; sử dụng địa chỉ email tạm thời nếu bạn đã tạo tài khoản tạm thời ở bước 2.
  4. Sau khi đã giải quyết sự cố, bạn có thể đóng tài khoản Microsoft tạm thời của mình.

Nếu vẫn không thể đăng nhập vào tài khoản, bạn có thể thử Khôi phục tài khoản Microsoft của mình bằng cách chứng minh rằng bạn là người duy nhất biết những thông tin về tài khoản đó. 

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại trên tệp, hãy xem mục Cập nhật thông tin bảo mật trong Thông tin bảo mật & mã bảo mật

Rất tiếc, trợ giúp về tài khoản qua email hiện không khả dụng ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.