Nhận trợ giúp về tài khoản qua email

Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập tài khoản, hãy cố gắng Đặt lại mật khẩu của bạn trước khi sử dụng các liên kết hỗ trợ.

Để nhận trợ giúp qua email, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy chọn sự cố mà bạn đang gặp từ danh sách bên dưới. Thao tác đó sẽ đưa bạn trang đăng nhập. Chọn Đăng ký, sau đó nhập thông tin để tạo tài khoản tạm thời.

Tôi đang gặp sự cố đăng nhập

Tôi cần trợ giúp đóng tài khoản của mình

Tôi gặp sự cố khi nhận hoặc sử dụng mã bảo mật

Tôi cần trợ giúp xác minh thông tin bảo mật của mình

Sự cố của tôi không được liệt kê tại đây

Rất tiếc, trợ giúp về tài khoản qua email hiện không khả dụng ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12401 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi