Sử dụng tài khoản Microsoft trên máy tính dùng để làm việc của bạn

Tài khoản Microsoft của bạn cho phép bạn mang theo dữ liệu của bạn bên mình ở bất cứ nơi nào bạn đi. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm việc và vẫn có thể truy cập các ảnh của bạn trên OneDrive, email cá nhân của bạn trong Outlook hoặc các bài hát của bạn trên Groove Music.

Để thiết lập tài khoản Microsoft của bạn, hãy mở ứng dụng hoặc dịch vụ Microsoft mà bạn muốn sử dụng và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Microsoft của bạn. Sau đó, tài khoản Microsoft của bạn sẽ khả dụng trên các ứng dụng khác.

Bạn có thể xem tài khoản nào đã được thiết lập trên thiết bị của bạn bằng cách truy cập Cài đặt > Tài khoản rồi cuộn xuống Tài khoản mà các ứng dụng khác sử dụng. Bấm vào một tài khoản để quản lý tài khoản đó hoặc xóa tài khoản đó khỏi thiết bị.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12406 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi