Quản lý biệt danh trên tài khoản Microsoft

Bạn có thể thay đổi cách bạn đăng nhập và hiển thị bằng cách thêm biệt danh vào tài khoản Microsoft của mình. Biệt danh là tên tài khoản bổ sung mà có thể là địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype. Biệt danh sử dụng cùng một hộp thư đến, danh sách liên hệ và cài đặt tài khoản giống như biệt danh chính. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng bất kỳ biệt danh nào—chúng đều sử dụng cùng một mật khẩu.

Một số lý do nên sử dụng biệt danh trên tài khoản của bạn bao gồm:

  • Bạn đã sẵn sàng cho địa chỉ email mới, nhưng không muốn mất tất cả các cài đặt và dữ liệu của mình.  
  • Bạn muốn có được sự linh hoạt khi có nhiều biệt danh cùng chung đăng ký và hộp thư đến.
  • Bạn muốn có một biệt danh mà không thể được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của bạn, do đó bạn có thể cho các công ty hoặc người khác biết và bạn biết rằng họ không thể sử dụng nó để truy cập vào thông tin của bạn.Theo mặc định, địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn dùng để đăng ký tài khoản Microsoft được coi là biệt danh chính. Biệt danh chính của bạn hiển thị ở dạng tên tài khoản chính khi bạn xem thông tin hồ sơ. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào.

Mọi biệt danh khác đều được coi là biệt danh phụ. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng biệt danh phụ để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.

Bạn có thể có tối đa mười biệt danh trên tài khoản Microsoft tại mỗi thời điểm nhất định.


Thêm biệt danh vào tài khoản
Thay đổi biệt danh chính
Xóa biệt danh khỏi tài khoản
Quản lý biệt danh có thể được sử dụng để đăng nhập

Đi tới Thêm hoặc xóa biệt danh email trong Outlook trên web để tìm hiểu cách hộp thư đến của bạn hoạt động với nhiều biệt danh. Để được trợ giúp thêm về cách chỉnh sửa thông tin của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12407 - Xem lại Lần cuối: 07-02-2017 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi