Cách sử dụng quy trình xác minh hai bước cho tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft Account

 

Giới thiệu về quy trình xác minh hai bước


Quy trình xác minh hai bước là gì

Quy trình xác minh hai bước giúp bảo vệ thông tin của bạn bằng cách làm cho người khác khó đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn hơn. Quy trình này sử dụng hai hình thức nhận dạng: mật khẩu của bạn và phương thức liên hệ (còn được gọi là thông tin bảo mật). Ngay cả khi ai đó tìm thấy mật khẩu của bạn, họ sẽ bị ngăn chặn nếu họ không có quyền truy nhập vào thông tin bảo mật của bạn. Đây cũng là lý do việc sử dụng các mật khẩu khác nhau cho tất cả các tài khoản của bạn là rất quan trọng.

Điều gì xảy ra khi bạn bật quy trình xác minh hai bước

Nếu bật quy trình xác minh hai bước, bạn sẽ nhận được mã bảo mật gửi tới email, điện thoại hoặc ứng dụng xác thực mỗi lần bạn đăng nhập trên một thiết bị không đáng tin cậy. Khi quy trình xác minh hai bước tắt, bạn sẽ chỉ phải xác minh định kỳ thông tin định danh của mình bằng các mã bảo mật, khi đó thông tin bảo mật đối với tài khoản của bạn có thể gặp rủi ro.
 

Bạn sẽ cần gì để thiết lập

Quy trình xác minh hai bước bắt đầu bằng một địa chỉ email (bạn nên có hai địa chỉ email khác nhau, một làm địa chỉ bạn thường sử dụng và một làm địa chỉ dự phòng), số điện thoại hoặc ứng dụng xác thực. Khi bạn đăng nhập vào thiết bị mới hoặc từ một vị trí mới, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã bảo mật để nhập trên trang đăng nhập. Để biết thêm thông tin về ứng dụng Authenticator, hãy xem Cách sử dụng ứng dụng Microsoft Authenticator.

Bật hoặc tắt xác minh hai bước


  1. Hãy truy cập Thông tin bảo mật cơ bản và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
  1. Chọn Tùy chọn bảo mật khác.
  2. Trong Xác minh hai bước, chọn Thiết lập quy trình xác minh hai bước để bật quy trình này hoặc chọn Tắt quy trình xác minh hai bước để tắt.
  3. Làm theo hướng dẫn.

     

Đặt lại mật khẩu khi đã bật xác minh hai bước


Nếu bạn quên mật khẩu khi bật xác minh hai bước cho tài khoản của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu sao cho chúng tôi có hai cách để liên hệ với bạn, như một trong những địa chỉ email liên hệ thay thế hoặc số điện thoại bạn đã sử dụng khi bật xác minh hai bước.

Tùy thuộc vào thông tin bảo mật bạn đã thêm vào tài khoản, yêu cầu này có thể có nghĩa là bạn phải nhập một mã bảo mật từ ứng dụng Authenticator và nhập một mã bảo mật được gửi qua email tới tài khoản email dự phòng của bạn. 

Để đặt lại mật khẩu của bạn, hãy làm theo các bước trong Cách đặt lại mật khẩu của tài khoản Microsoft của bạn. Thay vì nhận được một mã bảo mật để xác minh danh tính, bạn sẽ nhận được hai mã.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc thay đổi, xóa hoặc cập nhật địa chỉ số điện thoại hoặc email thay thế để nhận mã bảo mật, hãy làm theo các bước trong Thông tin bảo mật và mã xác minh hoặc Thay thế thông tin bảo mật tài khoản Microsoft của bạn.

Trong trường hợp bạn không thể sử dụng mã bảo mật, hãy sử dụng mật khẩu của ứng dụng


Một số ứng dụng (chẳng hạn như ứng dụng thư trên một số điện thoại) hoặc thiết bị (chẳng hạn như Xbox 360) không thể sử dụng mã bảo mật thông thường. Nếu bạn thấy lỗi “mật khẩu không chính xác” trên ứng dụng hoặc thiết bị sau khi bật quy trình xác minh hai bước mặc dù bạn chắc chắn mật khẩu của mình đúng thì điều đó có nghĩa là bạn cần mật khẩu ứng dụng cho ứng dụng hoặc thiết bị đó.

Mật khẩu ứng dụng chỉ khả dụng khi bạn sử dụng quy trình xác minh hai bước. Nếu không bật xác minh hai bước, bạn sẽ không thấy phần Mật khẩu ứng dụng trên trang Tùy chọn bảo mật khác.

Đọc về cách tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng trong Mật khẩu ứng dụng và xác minh hai bước.