Cách sử dụng mật khẩu ứng dụng với các ứng dụng không hỗ trợ xác minh hai bước.

Áp dụng cho: Microsoft Account

Sau khi bạn bật xác minh hai bước hoặc thiết lập ứng dụng Authenticator, bạn có thể gặp sự cố nếu sử dụng các ứng dụng hoặc thiết bị cũ hơn (như Windows Phone 8 và Xbox 360) không hỗ trợ xác minh hai bước.

Nếu đã bật quy trình xác minh hai bước và ứng dụng không nhắc bạn nhập mã bảo mật khi đăng nhập, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng thay vào đó. Mật khẩu ứng dụng là một mật khẩu dài, được tạo ngẫu nhiên mà bạn chỉ cung cấp một lần thay cho mật khẩu thông thường khi đăng nhập vào một ứng dụng hoặc thiết bị không hỗ trợ xác minh hai bước.

Bạn chỉ cần tạo mật khẩu ứng dụng nếu đã bật xác minh hai bước và đang sử dụng ứng dụng không hỗ trợ quy trình đó.

Cách tạo mật khẩu ứng dụng mới


Để tạo mật khẩu ứng dụng mới cho một ứng dụng hoặc thiết bị, hãy thực hiện theo các bước sau. Bạn có thể lặp lại các bước này để tạo một mật khẩu ứng dụng cho nhiều ứng dụng hoặc thiết bị tùy theo nhu cầu.

  1. Hãy truy cập Thông tin bảo mật cơ bản và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Chọn Tùy chọn bảo mật khác

  3. Trong Mật khẩu ứng dụng, chọn Tạo mật khẩu ứng dụng mới. Mật khẩu ứng dụng mới sẽ được tạo và xuất hiện trên màn hình của bạn.

  4. Nhập mật khẩu ứng dụng này vào nơi bạn sẽ nhập mật khẩu tài khoản Microsoft thông thường trong ứng dụng.

 

Các phương thức đăng nhập cho ứng dụng và thiết bị


Một số ứng dụng hoặc thiết bị yêu cầu phương thức đăng nhập hơi khác. Dưới đây liệt kê các phương thức đăng nhập phổ biến nhất. Bấm vào ứng dụng hoặc thiết bị bạn sử dụng để mở ứng dụng hoặc thiết bị đó ra và hiển thị thêm thông tin: