Làm cách nào để thay đổi ngày sinh trên tài khoản Microsoft?

Đối với hầu hết mọi người, ở hầu hết các khu vực

  1. Đăng nhập vào Thông tin của bạn trên trang web tài khoản Microsoft.
  2. Chọn Chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
  3. Thay đổi ngày sinh của bạn và chọn Lưu.

Đối với tài khoản trẻ em, ở một số khu vực

Nếu ngày sinh trên tài khoản Microsoft cho biết rằng tài khoản đó thuộc quyền sở hữu của một trẻ em thì có những bước khác nhau để thực hiện trong các khu vực chẳng hạn như Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng như các khu vực quy định những việc trẻ có thể làm trực tuyến.

Tôi là phụ huynh, tôi cố gắng thay đổi ngày sinh của con tôi

  1. Sử dụng tài khoản Microsoft của cha mẹ, đăng nhập vào Bảo mật & quyền riêng tư trên trang web tài khoản Microsoft.
  2. Chọn Quản lý quyền cho trẻ em.
  3. Đối với tài khoản của con bạn mà muốn thay đổi, chọn Chỉnh sửa rồi làm theo hướng dẫn.

Tôi là người lớn, nhưng tài khoản của tôi nghĩ rằng tôi là trẻ em

Để thay đổi tài khoản của bạn từ tài khoản trẻ em thành tài khoản người lớn, bạn cần chứng minh rằng bạn là người lớn. Bạn có hai tùy chọn:

Tùy chọn 1: Cung cấp một số thẻ tín dụng hợp lệ Hoa Kỳ hợp lệ
Tùy chọn 2: Gửi cho chúng tôi chứng minh tuổi


Thuộc tính

ID Bài viết: 12411 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi