Cách đóng tài khoản Microsoft của bạn

Đóng tài khoản của bạn có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản để đăng nhập vào các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft mà bạn đang sử dụng. Vì vậy, trước khi bạn đóng tài khoản, hãy dành thời gian để giải quyết những vấn đề chưa được giải quyết, hủy đăng ký và đảm bảo bạn không để lại bất kỳ thứ gì quan trọng, chẳng hạn như tệp trong OneDrive, tiền từ thẻ quà tặng, email trong Outlook.com, v.v.. Bạn cũng có thể cho mọi người biết cách liên hệ với bạn sau khi địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn không còn được sử dụng nữa.

Trước khi bạn đóng tài khoản

Sử dụng tiền trong tài khoản của bạn
Hủy bất kỳ đăng ký nào được liên kết với tài khoản.
Cho mọi người biết cách liên hệ với bạn
Lưu các tệp và dữ liệu của bạn
Quan sát các thiết bị của bạn
Quản lý các tài khoản Microsoft của con bạn


Cách đóng tài khoản của bạn

Khi bạn đã chắc chắn là mình sẵn sàng:

  1. Chuyển tới Đóng tài khoản của bạn.
  2. Nếu bạn được nhắc đăng nhập và/hoặc xác minh tài khoản, hãy làm theo hướng dẫn.
  3. Kiểm tra xem trang có hiển thị đúng tài khoản Microsoft hay không, sau đó bấm Tiếp theo.
  4. Đọc danh sách và bấm vào các hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã đọc từng mục.
  5. Trong danh sách thả xuống Chọn lý do, hãy chọn lý do tại sao bạn đóng tài khoản.
  6. Bấm vào Đánh dấu tài khoản để đóng.

Sau khi bạn đóng tài khoản

Khi bạn chạm hoặc bấm vào nút Đánh dấu tài khoản để đóng, chúng tôi sẽ đợi 60 ngày trước khi xóa vĩnh viễn tài khoản Microsoft của bạn, đề phòng bạn thay đổi ý định hoặc cần truy cập mục nào đó trong tài khoản trước khi mục đó biến mất vĩnh viễn.

Trong khoảng thời gian chờ này, tài khoản của bạn được đánh dấu đóng nhưng nó vẫn tồn tại. Nếu bạn muốn mở lại tài khoản Microsoft của mình, bạn chỉ cần đăng nhập lại trong vòng 60 ngày đó. Chúng tôi sẽ hủy đóng tài khoản và mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên như bạn đã để.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

 

Thuộc tính

ID Bài viết: 12412 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi