Thiết lập các tính năng dành cho gia đình

Bạn có thể giúp trẻ luôn an toàn trên mạng bằng cách thiết lập tài khoản trẻ em cho chúng và thêm các tài khoản đó vào gia đình của bạn tại account.microsoft.com/family. Khi thêm các tài khoản đó vào gia đình, bạn có thể bảo đảm rằng con mình sẽ không nhìn thấy các trang web, ứng dụng hay trò chơi không phù hợp với độ tuổi của chúng. Bạn có thể xem các báo cáo về hoạt động trực tuyến của chúng, giúp chúng xây dựng các thói quen tốt bằng cách thiết lập các giới hạn về thời lượng và thời điểm chúng có thể sử dụng thiết bị. Cách bắt đầu dễ dàng nhất là thiết lập tài khoản Microsoft cho con bạn, thêm các tài khoản đó vào gia đình của bạn rồi giúp chúng đăng ký vào Windows bằng chính tài khoản Microsoft đó. Để biết thêm thông tin về tài khoản người dùng, hãy xem Tạo tài khoản người dùng.


Thuộc tính

ID Bài viết: 12413 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi