Giữ cho con bạn được an toàn hơn trên PC

Tìm hiểu cách sử dụng và thiết lập các cài đặt gia đình cho con của bạn. Để bắt đầu, bạn sẽ tạo tài khoản Microsoft cho con mình. Sau đó, bạn có thể thêm tài khoản đó vào gia đình của mình tại account.microsoft.com/family. Khi con bạn đăng nhập bằng tài khoản của riêng chúng, chúng sẽ được tự do cá nhân hóa màn hình nền, khám phá các trò chơi và ứng dụng. Và khi bạn thêm trẻ vào gia đình của mình, bạn có thể chọn các giới hạn và quyền bổ sung mà bạn muốn trẻ có. Và khi trẻ đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, các cài đặt gia đình của trẻ sẽ được áp dụng cho mọi thiết bị Windows 10 mà trẻ đăng nhập.

Các tính năng gia đình có thể giúp bạn bảo đảm rằng con bạn không bắt gặp bất kỳ nội dung nào không phù hợp với chúng trên mạng. Bạn cũng có thể đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị, để con bạn cân đối được thời gian một cách thông minh và nhận các báo cáo hoạt động về các trang web chúng truy cập, những nội dung chúng tìm kiếm, cũng như các trò chơi và ứng dụng chúng đang dùng.

Hãy tìm hiểu cách Thêm tài khoản trẻ em vào gia đình của bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12416 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)