Thêm thành viên vào nhóm gia đình

Áp dụng cho: Microsoft Account

Có một số cách thêm ai đó vào nhóm gia đình, nhưng cách dễ nhất để thiết lập và quản lý thành viên là truy cập vào account.microsoft.com/family, sau đó làm như sau:

 1. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, rồi chọn Thêm thành viên gia đình.

 2. Chọn Trẻ em hoặc Người lớn.

 3. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của người mà bạn muốn thêm và chọn Gửi lời mời. (Nếu con bạn không có tài khoản email hoặc số điện thoại, hãy chọn Tạo tài khoản mới cho con.)

 4. Yêu cầu người bạn đã mời chấp nhận lời mời từ email hoặc tin nhắn văn bản mà họ nhận được.

 5. Bạn cũng có thể truy cập vào account.microsoft.com/family, rồi trong mục Thông báo ở đầu trang trong Thành viên đang chờ xử lý, chọn Chấp nhận ngay bên cạnh địa chỉ email của họ. Bạn sẽ phải đăng xuất để người mà bạn đang tìm cách thêm có thể đăng nhập và tham gia vào nhóm gia đình. 

 6. Đăng nhập lại và hoàn tất việc thiết lập các tùy chọn kiểm soát của cha mẹ đối với tài khoản của con.


Thêm tài khoản của con trên PC vào nhóm gia đình của bạn

Nếu con bạn đã có tài khoản người dùng trên PC của bạn, thì bạn có thể thêm chúng vào nhóm gia đình của mình.

 1. Yêu cầu con bạn đăng nhập vào PC đó.
 2. Chọn nút Bắt đầu  > Cài đặt , sau đó chọn Tài khoản .
 3. Chọn Thông tin của bạn.
 • Nếu con bạn hiện không đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hãy chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft rồi nhập địa chỉ email của con. Sau đó, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email của con để thêm con vào nhóm gia đình. Quá trình này sẽ mất chút thời gian.
 • Nếu địa chỉ email được liên kết với tài khoản của con, hãy lưu lại địa chỉ đó. Bạn sẽ sử dụng địa chỉ email đó để thêm con vào nhóm gia đình.
 1. Tiếp theo, hãy đăng nhập vào account.microsoft.com/family và thêm con vào nhóm gia đình của bạn. Con bạn có thể đăng nhập mà không bị áp dụng các kiểm soát, hạn chế hay cài đặt gia đình đối với tài khoản của chúng cho đến khi chấp nhận lời mời tham gia vào nhóm gia đình của bạn từ email.

Thêm thành viên gia đình trên Xbox One

Cách bạn thêm ai đó vào nhóm gia đình trên Xbox One tùy thuộc vào việc họ chưa từng sử dụng Xbox Live hay đã có tài khoản Xbox Live. Nếu con bạn chưa từng sử dụng Xbox Live, hãy thêm con vào nhóm gia đình của bạn trên bảng điều khiển, sau đó quản lý cài đặt gia đình cho con trên account.microsoft.com/family. Nếu không, trẻ có thể không xuất hiện trong danh sách thành viên gia đình của bạn trên bảng điều khiển.

Nếu trẻ không có tài khoản Xbox Live

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình > Thêm mới.
 3. Khi người bạn muốn thêm được nhắc đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ, hãy nhấn B trên bộ điều khiển, sau đó di chuyển cần trái xuống để chọn Tạo tài khoản mới, rồi yêu cầu họ làm theo các bước để tạo tài khoản Microsoft.
 4. Khi bạn được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.


Nếu trẻ có tài khoản Xbox Live trên bảng điều khiển

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình.
 3. Chọn hồ sơ cho người bạn muốn thêm, rồi nhấn vào nút A trên bộ điều khiển của bạn.


Nếu trẻ đã có tài khoản Xbox Live nhưng không phải trên bảng điều khiển của bạn

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình > Thêm mới.
 3. Yêu cầu người bạn muốn thêm đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft của họ, đồng thời khi bạn được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.

Quản lý tài khoản con

Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa tài khoản người lớn và tài khoản con cũng như cách quản lý chúng, hãy xem các nội dung sau: