Thêm thành viên vào gia đình Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

Bạn có thể thêm một người vào gia đình Microsoft theo một số cách, nhưng cách dễ nhất để thiết lập và quản lý thành viên là truy cập vào account.microsoft.com/family và sau đó làm như sau:

 1. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, rồi chọn Thêm thành viên gia đình.

 2. Chọn Trẻ em hoặc Người lớn.

 3. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của người mà bạn muốn thêm và chọn Gửi lời mời. (Nếu trẻ không có tài khoản email hoặc số điện thoại, hãy chọn Tạo tài khoản mới cho trẻ.)

 4. Yêu cầu người bạn đã mời chấp nhận lời mời từ email hoặc tin nhắn văn bản mà họ nhận được.

 5. Bạn cũng có thể truy cập vào account.microsoft.com/family, rồi trong mục Thông báo ở đầu trang trong Thành viên đang chờ xử lý, chọn Chấp nhận ngay bên cạnh địa chỉ email của họ. Bạn sẽ phải đăng xuất để người mà bạn đang tìm cách thêm có thể đăng nhập và tham gia vào gia đình. 

 6. Đăng nhập lại và hoàn tất thiết lập các tùy chọn kiểm soát của cha mẹ đối với tài khoản của trẻ.


Thêm tài khoản trẻ em hiện có trên PC vào gia đình của bạn

Nếu trẻ đã có tài khoản người dùng trên PC, thì bạn có thể thêm chúng vào gia đình của mình.

 1. Yêu cầu trẻ đăng nhập vào PC.
 2. Chọn nút Bắt đầu  > Cài đặt , sau đó chọn Tài khoản .
 3. Chọn Thông tin của bạn.
 • Nếu trẻ hiện không đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hãy chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft rồi nhập địa chỉ email của trẻ. Sau đó, bạn sẽ sử dụng địa chỉ email của trẻ để thêm trẻ vào gia đình.
 • Nếu địa chỉ email được liên kết với tài khoản của trẻ, hãy lưu lại địa chỉ đó. Bạn sẽ sử dụng địa chỉ email đó để thêm trẻ vào gia đình.
 1. Tiếp theo, bạn có thể đăng nhập tại account.microsoft.com/family và thêm trẻ vào gia đình của bạn. Trẻ sẽ có thể đăng nhập mà không bị áp dụng các kiểm soát, hạn chế hay cài đặt gia đình đối với tài khoản của mình cho đến khi chấp nhận lời mời tham gia vào gia đình của bạn từ email.


Thêm thành viên gia đình trên Xbox One

Cách bạn thêm ai đó vào gia đình Microsoft của mình trên Xbox One sẽ tùy thuộc vào việc họ chưa từng sử dụng Xbox Live hay đã có tài khoản Xbox Live. Đối với trẻ chưa từng sử dụng Xbox Live, hãy thêm trẻ vào gia đình của bạn trên bảng điều khiển, sau đó quản lý cài đặt gia đình của trẻ trên account.microsoft.com/family. Nếu không, trẻ có thể không xuất hiện trong danh sách thành viên gia đình của bạn trên bảng điều khiển.

Nếu trẻ không có tài khoản Xbox Live

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình > Thêm mới.
 3. Khi người bạn muốn thêm được nhắc đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ, hãy nhấn B trên bộ điều khiển, sau đó di chuyển cần trái xuống để chọn Tạo tài khoản mới, rồi yêu cầu họ làm theo các bước để tạo tài khoản Microsoft.
 4. Khi bạn được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.


Nếu trẻ có tài khoản Xbox Live trên bảng điều khiển

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình.
 3. Chọn hồ sơ cho người bạn muốn thêm, rồi nhấn vào nút A trên bộ điều khiển của bạn.


Nếu trẻ đã có tài khoản Xbox Live nhưng không phải trên bảng điều khiển của bạn

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình > Thêm mới.
 3. Yêu cầu người bạn muốn thêm đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft của họ, đồng thời khi bạn được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.