Thêm thành viên vào nhóm gia đình

Áp dụng cho: Microsoft Account

Bạn có thể thêm người vào nhóm gia đình của mình trên PC hoặc trên Xbox One. Để tìm hiểu thêm về các lợi ích của nhóm gia đình và cách thiết lập nhóm gia đình, hãy xem Nhóm gia đình Microsoft là gì?

Thêm thành viên gia đình trên PC của bạn

Chúng tôi sẽ gửi email hoặc nhắn tin lời mời cho từng người mà bạn muốn thêm và họ cần chấp nhận để tham gia nhóm gia đình. Nếu đang thêm tài khoản cho một trẻ em, bạn có thể thiết lập địa chỉ email và giám sát địa chỉ đó.

Để thêm thành viên vào nhóm gia đình:

 1. Truy cập vào family.microsoft.com.

 2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, rồi chọn Thêm thành viên gia đình.

 3. Chọn Trẻ em hoặc Người lớn.

 4. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của người mà bạn muốn thêm. Nếu con bạn:

  • Có tài khoản Microsoft, hãy sử dụng địa chỉ email được liên kết với tài khoản đó.
  • Không có tài khoản Microsoft, hãy chọn Tạo tài khoản cho trẻ. Nếu con của bạn có tài khoản cục bộ trên PC, hãy sử dụng email được liên kết với tài khoản đó. Để tìm địa chỉ email, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Tài khoản  > Thông tin của bạn. Nếu tài khoản đó được thiết lập bằng địa chỉ email, bạn sẽ thấy địa chỉ email đó dưới tên của trẻ.
 5. Chọn Gửi lời mời

 6. Yêu cầu người bạn đã mời chấp nhận lời mời từ email hoặc tin nhắn văn bản mà họ nhận được. Hoặc bạn có thể chọn Xong, sau đó trong mục Thông báo, bên cạnh Thành viên đang chờ xử lý, chọn Chấp nhận ngay. Hệ thống sẽ đăng xuất bạn để người mà bạn đang tìm cách thêm có thể đăng nhập vào tài khoản của họ và chấp nhận lời mời.

 7. Đối với tài khoản người lớn, bạn đã hoàn tất. Đối với tài khoản con, hãy yêu cầu trẻ chọn Cha mẹ của tôi có thể đăng nhập ngay. Sau đó hãy đăng nhập lại vào tài khoản của bạn, chấp nhận các điều khoản pháp lý, chọn xem con bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng bên thứ ba hay không rồi chọn Tiếp tục. Giờ đây, bạn có thể thiết lập các cài đặt kiểm soát của cha mẹ trong nhóm gia đình (tìm hiểu cách thiết lập cài đặt kiểm soát của cha mẹ).

Thêm thành viên gia đình trên Xbox One

Cách bạn thêm ai đó vào nhóm gia đình trên Xbox One tùy thuộc vào việc họ chưa từng sử dụng Xbox Live hay đã có tài khoản Xbox Live. Đối với trẻ chưa từng sử dụng Xbox Live, hãy thêm trẻ vào nhóm gia đình của bạn trên bảng điều khiển, sau đó quản lý cài đặt gia đình của trẻ trên family.microsoft.com. Nếu không, trẻ có thể sẽ không xuất hiện trong danh sách thành viên gia đình của bạn trên bảng điều khiển.

Nếu trẻ không có tài khoản Xbox Live

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình > Thêm mới.
 3. Khi người bạn muốn thêm được nhắc đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ, hãy nhấn B trên bộ điều khiển, sau đó di chuyển cần trái xuống để chọn Tạo tài khoản mới, rồi yêu cầu họ làm theo các bước để tạo tài khoản Microsoft.
 4. Khi bạn được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.


Nếu trẻ có tài khoản Xbox Live trên bảng điều khiển

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình.
 3. Chọn hồ sơ cho người bạn muốn thêm, rồi nhấn vào nút A trên bộ điều khiển của bạn.


Nếu trẻ đã có tài khoản Xbox Live nhưng không phải trên bảng điều khiển của bạn

 1. Nhấn vào nút Xbox  để mở hướng dẫn, sau đó chọn Đăng nhập và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox  một lần nữa rồi chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý các thành viên trong gia đìnhThêm vào gia đình > Thêm mới.
 3. Yêu cầu người bạn muốn thêm đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft của họ, đồng thời khi bạn được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.

Quản lý tài khoản con

Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa tài khoản người lớn và tài khoản con cũng như cách quản lý chúng, hãy xem các nội dung sau:

Chủ đề liên quan

Nếu bạn muốn chia sẻ các gói đăng ký phần mềm hoặc tính năng Xbox, hãy xem: