Thông tin bảo mật và mã bảo mật

Thông tin bảo mật là địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế mà bạn thêm vào tài khoản của mình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu một người nào đó đang cố gắng chiếm dụng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế đó. Khi bạn gửi lại mã, chúng tôi biết rằng bạn chính là người đăng nhập và có thể giúp bạn đăng nhập lại vào tài khoản Microsoft của mình.

Thêm thông tin bảo mật

  1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
  2. Trong Thông tin bảo mật giúp tài khoản của bạn an toàn, chọn Thêm thông tin bảo mật.
  3. Làm theo hướng dẫn để nhập email hoặc số điện thoại của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.
  4. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới số điện thoại hoặc địa chỉ email mới đó. Nhập mã bảo mật, sau đó nhấn lại vào Tiếp theo. Thông tin bảo mật mới sẽ xuất hiện trong danh sách của bạn.

Xóa thông tin bảo mật

  • Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
  • Bạn có thể được yêu cầu nhập mã bảo mật để tiếp tục. Nếu bạn không thể sử dụng thông tin bảo mật, hãy chọn Tôi không có bất kỳ thông tin nào trong số này hoặc Tôi không thể xác minh tài khoản của mình từ danh sách thả xuống. Sau đó, làm theo hướng dẫn để đặt lại thông tin bảo mật của bạn.
  • Trong trang Cài đặt bảo mật, bạn sẽ thấy thông tin bảo mật của mình trong phần Thông tin bảo mật giúp giữ cho tài khoản của bạn được bảo mật. Chọn Xóa cho mọi thông tin mà bạn muốn xóa. Bạn có thể được yêu cầu thêm thông tin bảo mật mới để có thể xóa thông tin cũ.

Nếu xóa toàn bộ thông tin bảo mật, bạn phải chờ 30 ngày để chúng tôi có thể giúp bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm trong tài khoản của bạn, sao cho không ai có thể thay đổi cài đặt bảo mật hoặc sử dụng tùy chọn thanh toán của bạn. Trong giai đoạn này, bạn có thể vẫn sử dụng email, Skype, OneDrive và các thiết bị như thường lệ. Sau 30 ngày, bạn sẽ được thông báo rằng thời gian chờ đã hết và đã đến lúc nhập thông tin bảo mật mới.

Tôi không nhận được mã bảo mật của mình. Tôi cần làm gì?
Tôi không thể nhận tin nhắn văn bản. Tôi vẫn có thể nhận được mã bằng điện thoại của mình chứ?
Một thông báo yêu cầu tôi "đảm bảo bạn có thể nhận mã bảo mật"
Microsoft sử dụng thông tin bảo mật của tôi như thế nào?
Mã bảo mật có tương tự như mật khẩu không?

Bạn cần được trợ giúp thêm?

 

Thuộc tính

ID Bài viết: 12428 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi