Thiết lập tài khoản Skype

Với tính năng Nhắn tin + Skype được tích hợp vào Windows 10 Mobile, bạn có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng Skype rất nhanh chóng. Nếu bạn có tài khoản Microsoft, bạn sẽ được đăng nhập tự động bằng tài khoản đó. Nếu bạn có tài khoản Skype và tài khoản Microsoft, chúng tôi sẽ giúp bạn liên kết hai tài khoản này. 

Nếu bạn chưa đăng nhập vào điện thoại bằng tài khoản Microsoft, chúng tôi sẽ nhắc bạn đăng nhập hoặc giúp bạn tạo tài khoản mới.

Để bắt đầu, chọn một trong các tùy chọn sau:

 
Tôi có tài khoản Microsoft
Tôi có cả tài khoản Skype và Microsoft và muốn liên kết chúng


Thuộc tính

ID Bài viết: 12436 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi