Thiết lập các biện pháp kiểm soát của cha mẹ trong Windows 10 và Xbox One

Áp dụng cho: Microsoft Account

Giới hạn nội dung giúp giữ cho trẻ an toàn hơn trên thiết bị Xbox One và Windows 10 cũng như bao gồm cài đặt để:

  • Chặn các ứng dụng, trò chơi & phương tiện không phù hợp (được gắn nhãn là Quyền truy cập vào nội dung trên bảng điều khiển)
  • Chặn các trang web không phù hợp (được gắn nhãn là Lọc web trên bảng điều khiển)
  • Yêu cầu trẻ em hỏi cha mẹ trước khi mua hàng trong Microsoft Store (Hỏi cha mẹ)

Giới hạn nội dung có thể được thiết lập trên account.microsoft.com/family hoặc trên Xbox One. Mặc dù giới hạn nội dung xác định loại nội dung con bạn có thể có quyền truy cập, thời gian sử dụng thiết bị xác định thời lượng và thời điểm trẻ có thể sử dụng, nhưng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị chỉ có thể được thiết lập và quản lý trên account.microsoft.com/family.

Thiết lập giới hạn thời gian sử dụng thiết bị


Chặn các ứng dụng, trò chơi & phương tiện không phù hợp

Về cơ bản, bạn thiết lập giới hạn độ tuổi cho nội dung và bất cứ nội dung nào có xếp hạng trên giới hạn đó đều sẽ cần người lớn chấp thuận. Trên Xbox One, cài đặt này được gọi là Quyền truy cập vào nội dung và chúng tôi tự động bật cài đặt này nếu con bạn dưới 8 tuổi. (Theo mặc định, độ tuổi này được đặt thành độ tuổi được kết hợp với tài khoản Microsoft của trẻ.) Nếu trẻ trên 8 tuổi, cài đặt mặc định sẽ là Không bị giới hạn, vì vậy, bạn nên kiểm tra kỹ cài đặt này đối với các game thủ bé bỏng của mình.

Chặn các ứng dụng, trò chơi & phương tiện không phù hợp trực tuyến và trên bảng điều khiển

Chặn các trang web không phù hợp

Giúp bảo vệ con bạn khỏi nội dung người lớn khi lướt web bằng các trình duyệt Microsoft Edge và Internet Explorer. (Trên bảng điều khiển, chúng tôi gọi đây là Lọc web.) Chúng tôi tự động chặn nhiều trang web, nhưng bạn cũng có thể chặn hoặc cho phép các trang web cụ thể hoặc chọn chỉ cho phép con bạn truy cập các trang web bạn cho là phù hợp.

Chặn các trang web không phù hợp trực tuyến và trên bảng điều khiển

Yêu cầu trẻ em hỏi cha mẹ trước khi mua hàng trong Microsoft Store

Bật cài đặt Hỏi cha mẹ và yêu cầu người lớn chấp thuận cho nội dung trẻ muốn mua trong Microsoft Store, ngoại trừ những nội dung trẻ mua bằng thẻ quà tặng hoặc tiền trong tài khoản Microsoft của trẻ. Tất nhiên, trẻ vẫn phải được người lớn cho phép nếu đang cố gắng mua nội dung vượt quá giới hạn độ tuổi cho nội dung mà bạn đã đặt—ngay cả khi cài đặt Hỏi cha mẹ đã tắt. Dễ dàng trả lời các yêu cầu mua nội dung của trẻ thông qua email hoặc trên account.microsoft.com/family.

Bật cài đặt Hỏi cha mẹ trực tuyến và trên bảng điều khiển

Trả lời yêu cầu của trẻ

Đôi khi thật thú vị khi – hoặc cần phải – phá vỡ các quy tắc. Con bạn có thể cần nhiều thời gian hơn để làm bài tập về nhà hoặc bạn có thể muốn thưởng cho con mình bằng cách cho phép trẻ tải trò chơi mới nhất mà mọi người đang bàn tán. Bạn có thể trả lời nhiều yêu cầu của trẻ qua email hoặc nếu bạn dùng chung thiết bị – ví dụ: PC Windows 10 hoặc PC gia đình chạy Xbox One – bạn có thể chấp thuận yêu cầu của trẻ tại đó. Tất nhiên, bạn luôn có thể trả lời tất cả các yêu cầu bất cứ lúc nào trên account.microsoft.com/family.