Giám sát việc sử dụng thiết bị của con bạn bằng các báo cáo hoạt động

Khi bạn thêm tài khoản Microsoft của con bạn vào gia đình của bạn và bật Báo cáo Hoạt động, bạn sẽ nhận được các email báo cáo hoạt động thường xuyên tổng kết thời gian trẻ sử dụng sử dụng thiết bị, các trang web mà trẻ truy cập, các ứng dụng và trò chơi mà trẻ sử dụng và các cụm từ mà chúng tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm như Bing, Google hoặc Yahoo! Tìm kiếm.

Email tổng hợp này cung cấp nhanh cho bạn rất nhiều thông tin về hoạt động của trẻ trên thiết bị. Để xem chi tiết hơn và thay đổi quyền của con bạn cũng như các cài đặt khác, hãy đi tới trang Hoạt động gần đây trong khu vực gia đình của trang web tài khoản Microsoft. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Đăng nhập vào gia đình trên trang web tài khoản Microsoft.
  2. Chọn trẻ có báo cáo bạn muốn xem, mục này sẽ hiển thị cho bạn trang Hoạt động gần đây của con bạn.
  3. Nếu Báo cáo hoạt động đang Tắt, hãy sử dụng nút công tắc để Bật.

    Nếu bạn không muốn nhận báo cáo hoạt động hàng tuần qua email, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh Gửi email báo cáo hàng tuần cho tôi.

Duyệt Web

Phần này trong báo cáo hoạt động hiển thị tất cả các lệnh tìm kiếm gần đây của con bạn và các site chúng đã truy cập hoặc cố gắng xem. Các trang web bị chặn được liệt kê trước tiên rồi đến các trang web mà con của bạn đã truy cập thành công. Bạn có thể cho phép hoặc chặn bất kỳ trang web nào ngay từ báo cáo hoạt động gần đây bằng cách chọn Cho phép hoặc Chặn bên cạnh URL. Để điều chỉnh các giới hạn trang web cho con của bạn, hãy chọn Cài đặt.

Ứng dụng & trò chơi

Tại đây, bạn có thể thấy tất cả các ứng dụng và trò chơi mà con của bạn đã và đang sử dụng, bao gồm mọi ứng dụng và trò chơi đã bị chặn. Bạn cũng có thể thấy xếp hạng tuổi của con bên cạnh tiêu đề và bạn có thể chọn Cho phép hoặc Chặnc các ứng dụng và trò chơi ngay từ danh sách. Để điều chỉnh các giới hạn ứng dụng và trò chơi của con bạn, chọn Cài đặt.

Thời gian sử dụng thiết bị

Là phần tổng hợp thông tin chi tiết về tổng thời gian con bạn sử dụng từng thiết bị, Thời gian sử dụng thiết bị cho biết thời điểm và lượng thời gian trẻ sử dụng thiết bị trong suốt cả tuần.

Bạn sẽ thấy danh sách tổng thời gian trẻ sử dụng thiết bị theo từng ngày, cũng như thời lượng dành cho từng thiết bị trong cả tuần.

Nếu bạn thấy cần điều chỉnh giới hạn về thời gian sử dụng màn hình cho trẻ, hãy chọn Cài đặt.

Hãy tìm hiểu cách Theo dõi các giao dịch mua hàng của con bạn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 12441 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi