Câu hỏi thường gặp về kết nối Internet

Tôi không thể kết nối với internet bằng kết nối dữ liệu di động


Khởi động lại điện thoại của bạn khi đã lắp thẻ SIM (điện thoại của bạn tải cài đặt từ thẻ SIM) và thử lại kết nối dữ liệu di động, ví dụ: với một ứng dụng trình duyệt web.

Nếu bạn không thể kết nối với internet bằng kết nối dữ liệu di động

 1. Bật kết nối dữ liệu di động trên điện thoại của bạn.
  Đi tới Cài đặt > Mạng & không dây > Di động & SIM (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > di động+SIM) và chuyển Kết nối dữ liệu sang Bật.
 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng tính năng chuyển vùng dữ liệu được kích hoạt khi bạn không sử dụng mạng tại nhà.
  Đi tới Cài đặt > Mạng & không dây > Di động & SIM và chọn Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu > chuyển vùng dữ liệu (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > di động+SIM và chọn tùy chọn chuyển vùng dữ liệu).
 3. Đảm bảo rằng bạn chưa đạt đến giới hạn dữ liệu của mình.
  Để xem mức sử dụng dữ liệu, hãy đi tới Cài đặt > Mạng & không dây > Sử dụng dữ liệu. Lumia chạy Windows Phone 8: Từ màn hình Bắt đầu, trượt sang trái tới danh sách Ứng dụng và khởi động Nhận biết dữ liệu. Chuyển Giới hạn sử dụng dữ liệu nền và/hoặc Giới hạn sử dụng dữ liệu nền khi chuyển vùng sang Tắt.
 4. Xác nhận với nhà mạng di động rằng bạn có đăng ký thuê bao dữ liệu mạng di động đang hoạt động (truy cập vào internet) trên thẻ SIM của mình.

Nếu kết nối dữ liệu di động của bạn vẫn không hoạt động, hãy thử nhập cài đặt mới theo cách thủ công

Nếu bạn có thể kết nối với mạng WiFi trên điện thoại hoặc có PC ở gần, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt internet cho nhà mạng di động của bạn. Để thêm cài đặt của bạn theo cách thủ công:

Lumia chạy Windows 10:

 1. Đi tới Cài đặt > Mạng & không dây> Di động & SIM > Cài đặt SIM> Thêm APN Internet.

Lumia chạy Windows Phone 8:
 1. Tùy chọn 1 - Đi tới Cài đặt > điểm truy cập, rồi nhấn +.
 2. Tùy chọn 2 - Đi tới Cài đặt > di động+SIM > Cài đặt SIM> SIM, nhấn thêm APN Internet hoặc chuyển APN internet thủ công sang Bật.

Điện thoại của tôi gặp sự cố kết nối với mạng Wi-Fi

 1. Khởi động lại điện thoại của bạn, kiểm tra biểu tượng kết nối WiFi trên màn hình điện thoại và chuyển gần hơn đến một điểm truy cập WiFi có tín hiệu tốt hơn.
 2. Đảm bảo điện thoại của bạn không ở chế độ Trình tiết kiệm pin (Cài đặt > Hệ thống > Trình tiết kiệm pin, Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > trình tiết kiệm pin).
 3. Tắt kết nối Bluetooth trong điện thoại của bạn trong khi đang kết nối WiFi (Cài đặt > Thiết bị > Bluetooth, Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > Bluetooth). Bluetooth và WiFi hoạt động trong cùng một dải tần và có thể ảnh hưởng lẫn nhau.
 4. Nếu bạn không thể kết nối với mạng bạn đã kết nối trước đây, hãy thử xóa mạng khỏi điện thoại của bạn: Cài đặt > Mạng & không dây > WiFi > Quản lý, trong Mạng đã biết, nhấn và giữ tên mạng, rồi nhấn Xóa. (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > WiFi > quản lý (nâng cao), trong Mạng đã biết, nhấn và giữ tên mạng, rồi nhấn Xóa.) Xóa mạng sẽ xóa các cài đặt liên quan trên điện thoại của bạn. Sau đó, nhấn vào mạng WiFi trong danh sách mạng, rồi thử kết nối lại.
 5. Nếu có không có thẻ SIM trong điện thoại của bạn, hãy thử lắp SIM và kiểm tra rằng bạn không ở chế độ máy bay. Nếu có không có thẻ SIM trong điện thoại, một số tính năng WiFi theo từng quốc gia có thể không khả dụng khi điện thoại của bạn không biết vị trí của nó.
 6. Kiểm tra xem bạn có thể kết nối điện thoại với mạng WiFi khác hay không (ví dụ: bằng cách sử dụng tính năng chia sẻ internet của điện thoại khác).
 7. Sử dụng dữ liệu di động của bạn, kiểm tra xem có phần mềm mới hiện có cho điện thoại của bạn không: nhấn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Cập nhật điện thoại (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > cập nhật điện thoại).

Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối với mạng WiFi gia đình của bạn

 1. Khởi động lại bộ định tuyến (phải tắt một số bộ định tuyến trong 2 phút theo định kỳ để cho phép cập nhật ở chế độ nền).
 2. Kiểm tra xem mật khẩu của bạn trong mạng an toàn của điện thoại có được cấu hình đúng không và cài đặt bảo mật của điện thoại có phù hợp với đặt mạng WiFi gia đình của bạn không. Nếu bạn tiếp tục nhận được lỗi Mật khẩu không chính xác , hãy đăng nhập vào bộ định tuyến không dây, và chỉ thay đổi chế độ hoạt động 802.11b/g/n sang 802.11g , sau đó khởi động lại/đặt lại bộ định tuyến và cố gắng tạo lại kết nối.
 3. Kiểm tra để đảm bảo mạng WiFi của bạn không được cấu hình để lọc quyền truy cập dựa trên địa chỉ MAC của thiết bị. Nếu sử dụng tính năng lọc dựa trên MAC, địa chỉ MAC của điện thoại phải được bổ sung trong danh sách bộ lọc. Bạn có thể tìm địa chỉ MAC của điện thoại trong Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu > Thông tin khác (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > giới thiệu > thông tin khác). Địa chỉ đó sẽ được liệt kê trong Thông tin thiết bị.
 4. Tắt các dịch vụ mạng đang hoạt động như phát trực tuyến video và trò chơi trực tuyến.
 5. Kiểm tra trên trang web hỗ trợ của bộ định tuyến xem bộ định tuyến có phần mềm cơ sở mới nhất được cài đặt hay không.

Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối với điểm phát sóng WiFi công cộng

 1. Kiểm tra xem có cần bất kỳ thông tin xác thực nào đối với điểm phát sóng WiFi công cộng đó không. Mặc dù mạng WiFi là mạng mở, nhưng bạn vẫn có thể cần phải xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu trên trình duyệt điện thoại của bạn trước khi có thể truy cập internet. Bạn cũng có thể cần xác thực lại sau khi hết thời gian chờ xác thực hết hạn. Ngắt kết nối rồi kết nối lại với mạng WiFi trong Cài đặt > Mạng & không dây > WiFi (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > WiFi) nếu bạn không nhận lời nhắc xác thực.
 2. Đặc biệt với điểm truy cập WiFi công cộng, có thể mạng đã kết nối với số lượng tối đa người dùng. Hãy đợi một lát rồi thử lại, hoặc tìm kiếm điểm phát sóng WiFi khác.
Thuộc tính

ID Bài viết: 12497 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi