Tôi có thể nhận hỗ trợ cho ứng dụng HERE ở đâu?

Kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2016, tất cả các ứng dụng HERE đã bị xóa khỏi Windows 10 Store. Các ứng dụng HERE sẽ tiếp tục khả dụng cho điện thoại Lumia chạy Windows Phone 8.x và mọi sự phát triển ứng dụng thêm nữa sẽ được giới hạn ở các sửa lỗi quan trọng.

Tuy nhiên, nếu điện thoại của bạn đang chạy Windows 10 Mobile, thì bây giờ chính là cơ hội hoàn hảo để sử dụng ứng dụng Bản đồ của Microsoft được cài đặt sẵn. Ứng dụng này cũng có thể tận dụng dữ liệu bản đồ do HERE cung cấp.
Thuộc tính

ID Bài viết: 12498 - Xem lại Lần cuối: 12-10-2016 - Bản sửa đổi: 5

Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia

Phản hồi