Phải làm gì nếu tôi không thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng từ Store trên Lumia.

Nếu bạn có thể kết nối với internet bằng cách sử dụng trình duyệt trên điện thoại, nhưng bạn không có thể tải xuống hoặc cập nhật bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào từ Store, hãy thử các bước sau:

Trên điện thoại của bạn
Kiểm tra xem điện thoại của bạn được đặt đúng ngày và giờ chưa.
 1. Chọn Cài đặt > Thời gian và ngôn ngữ> Ngày+giờ (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > ngày+giờ).
 2. Chuyển Đặt ngày và giờ tự động sang Tắt, rồi đặt ngày, giờ và múi giờ hiện tại theo cách thủ công.
Đồng bộ hóa tài khoản Microsoft của bạn theo cách thủ công và kiểm tra trạng thái tài khoản.
 1. Chọn Mọi người > ... > Cài đặt, nhấn và giữ tài khoản Microsoft (Outlook) rồi chọn Đồng bộ hóa (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > email+tài khoản, nhấn và giữ tài khoản Microsoft (Windows Live) rồi chọn đồng bộ hóa).
 2. Đợi điện thoại để đồng bộ hóa và sau đó tiếp tục bước tiếp theo. Nếu bạn gặp lỗi, hãy sử dụng trình duyệt và thử tìm kiếm trực tuyến để tìm một bài viết hỗ trợ mã lỗi.
Đi tới Store và kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng hay trò chơi nào vẫn còn trong giai đoạn tải xuống mà chưa hoàn thành hay không, hãy hủy tất cả quá trình tải xuống đang chờ xử lý, khởi động lại điện thoại và sau đó kiểm tra bản cập nhật ứng dụng và trò chơi theo cách thủ công từ Store. Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì kết nối điện thoại với bộ sạc và mạng WiFi khi kiểm tra bản cập nhật ứng dụng.

 1. Chọn Store > Menu > Tải xuống và cập nhật (Lumia chạy Windows Phone 8: Store > ... > tải xuống), hoặc nhấn vào biểu tượng hiển thị số lượng quá trình tải xuống đang chờ xử lý.
 2. Nếu bất kỳ mục nào biểu thị lỗi, hãy xem chi tiết, sau đó nhấn vào đó để biết thêm chi tiết. Để xóa ứng dụng khỏi từ hàng đợi, nhấn vào ứng dụng và nhấn X để dừng tải xuống và xóa ứng dụng đó khỏi hàng đợi. Lumia chạy Windows Phone 8: Nếu bất kỳ mục nào biểu thị Yêu cầu chú ý, hãy nhấn vào mục đó để biết thêm chi tiết. Để xóa ứng dụng khỏi hàng đợi, nhấn và giữ ứng dụng, rồi chọn hủy tải xuống.
 3. Lumia chạy Windows 10: Đảm bảo điện thoại của bạn không có bản cập nhật phần mềm nào đang chờ xử lý bằng cách đi tới Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Cập nhật điện thoại.
 4. Khởi động lại điện thoại và bắt đầu kiểm tra thủ công bản cập nhật ứng dụng. Đi tới Store > Menu > Tải xuống và cập nhật (Lumia chạy Windows Phone 8: Store > ... > cài đặt, nhấn kiểm tra bản cập nhật). Ở cuối màn hình, bạn sẽ thấy Kiểm tra cập nhật. Sau khi kiểm tra cập nhật, chọn Cập nhật tất cả từ đầu màn hình.
 5. Duy trì kết nối của điện thoại với bộ sạc và mạng WiFi, đồng thời giữ nguyên trạng thái khi đang tìm cách tải xuống bản cập nhật ứng dụng.
Trong tài khoản Microsoft của bạn
Kiểm tra xem sự cố có bị gây ra do thiếu thông tin trong hồ sơ tài khoản Microsoft của bạn hay không.
 • Nếu chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo một tài khoản ở đây hoặc bằng điện thoại.
 • Nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình, hãy đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft trực tuyến, sau đó nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn trên điện thoại: đi tới Cài đặt > Tài khoản > Email và tài khoản (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > email+tài khoản) và chọn hộp kiểm email xuất hiện trong tài khoản Microsoft.
 1. Sử dụng trình duyệt của bạn, đăng nhập vào account.microsoft.com bằng địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn.
 2. Nếu địa chỉ email của bạn không được xác minh, chỉ cần nhấn vào liên kết xác minh địa chỉ email và bạn sẽ nhận được email từ nhóm phụ trách tài khoản Microsoft cung cấp hướng dẫn về xác minh địa chỉ của bạn.
 3. Nhấn vào Thông tin cơ bản, đảm bảo rằng bạn đã cung cấp đúng ngày sinh trong thông tin chi tiết của bạn. Điều này là bắt buộc để xác minh tuổi của bạn.
Nếu bạn có thiết bị mới được liên kết với tài khoản Microsoft, bạn có thể đã đạt giới hạn cho thiết bị của bạn. Xóa thiết bị mà bạn không còn có hoặc sử dụng:
 • Quan trọng: Sử dụng thao tác này sẽ bỏ cung cấp tất cả các dịch vụ của Microsoft cho điện thoại và yêu cầu đặt lại về cài đặt gốc trước khi có thể sử dụng lại điện thoại.
 1. Duyệt tới account.microsoft.com/devices và đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn.
 2. Bên cạnh điện thoại bạn muốn xóa, chọn Xóa.
 3. Chọn hộp kiểm Tôi đã sẵn sàng xóa thiết bị này và sau đó xác nhận việc xóa.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13390 - Xem lại Lần cuối: 28-06-2016 - Bản sửa đổi: 6

Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia, Các thiết bị của Nokia

Phản hồi