Sự cố gửi hoặc nhận tin nhắn đa phương tiện (MMS) trên Lumia

Khởi động lại điện thoại với thẻ SIM đã được lắp và thử gửi lại một tin nhắn đa phương tiện (điện thoại sẽ tải cài đặt từ thẻ SIM).

 • Mẹo! Gửi tin nhắn đa phương tiện đến chính số điện thoại di động của bạn. Thao tác này sẽ kiểm tra khả năng gửi và nhận cùng một lúc.
 • Quan trọng! Nhắn tin đa phương tiện yêu cầu kết nối dữ liệu di động.
 • Lưu ý! Nếu bạn có hai thẻ SIM được chỉ định cho cùng một số điện thoại, chỉ thẻ SIM chính mới có thể nhận được tin nhắn đa phương tiện.

Nếu bạn có thể kết nối với internet nhưng bạn không thể gửi tin nhắn đa phương tiện, hãy thử nhập cài đặt theo cách thủ công

 1. Thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt đa phương tiện cho nhà mạng di động của bạn. Để thêm cài đặt theo cách thủ công, đi tới Cài đặt > Mạng & không dây > Di động & SIM > Cài đặt SIM. Ở cuối, bạn sẽ thấy MMS APN. Nhấn +.

  Lumia chạy Windows Phone 8 (tùy thuộc vào kiểu điện thoại của bạn):
  • Tùy chọn 1 - Đi tới Cài đặt > điểm truy cập, rồi nhấn +.
  • Tùy chọn 2 - Đi tới Cài đặt > di động+SIM > Cài đặt SIM> SIM, rồi nhấn thêm MMS APN.

Nếu bạn không thể kết nối với internet bằng kết nối dữ liệu di động

 1. Bật kết nối dữ liệu di động trên điện thoại của bạn. Đi tới Cài đặt > Mạng & không dây > Di động & SIM (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > di động+SIM) và chuyển Kết nối dữ liệu sang Bật.
 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng tính năng chuyển vùng dữ liệu được kích hoạt khi bạn không sử dụng mạng tại nhà. Đi tới Cài đặt > Mạng & không dây > Di động & SIM (Lumia chạy Windows Phone 8: Cài đặt > di động+SIM) và chọn Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu.
 3. Đảm bảo rằng bạn chưa đạt đến giới hạn dữ liệu của mình. Đi tới Cài đặt > Mạng & không dây > Sử dụng dữ liệu.
 4. Đảm bảo dữ liệu nền không bị giới hạn. Đi tới Cài đặt > Mạng & không dây> Sử dụng dữ liệu > Chỉnh sửa. Chuyển Hạn chế dữ liệu nền sang Không bao giờ và/hoặc Hạn chế sử dụng dữ liệu nền khi chuyển vùng dữ liệu sang Tắt.
  Lumia chạy Windows Phone 8: Từ màn hình Bắt đầu, trượt sang trái tới danh sách Ứng dụng và khởi động ứng dụng Nhận biết dữ liệu. Chuyển Giới hạn sử dụng dữ liệu nền và/hoặc Giới hạn sử dụng dữ liệu nền khi chuyển vùng sang Tắt.
 5. Xác nhận với nhà mạng di động rằng bạn có đăng ký thuê bao dữ liệu mạng di động đang hoạt động (truy cập vào internet) trên thẻ SIM của mình.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13391 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi