Hướng dẫn sử dụng Nokia 230 (Dual SIM) ở dạng PDF

Bấm vào liên kết sau để tải xuống hướng dẫn sử dụng Nokia 230 ở định dạng PDF:

Nokia 230
Nokia 230 Dual SIM
Thuộc tính

ID Bài viết: 13399 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi