Tôi đang sử dụng phiên bản hệ điều hành Windows nào?

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Tìm thông tin về hệ điều hành trong Windows 10


Để tìm ra phiên bản Windows mà thiết bị của bạn đang chạy, hãy nhấn phím logo Windows  + R, nhập winver trong hộp Mở, rồi chọn OK.

Dưới đây là cách để tìm hiểu thêm:

  1. Chọn nút Bắt đầu Cài đặt  > Hệ thống  > Giới thiệu .
  2. Trong Thông số kỹ thuật của thiết bị > Loại hệ thống, hãy xem PC đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit.
  3. Trong Thông số kỹ thuật của Windows, hãy kiểm tra xem PC đang chạy phiên bản và ấn bản Windows nào.

Liên kết liên quan