Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

Quan trọng: Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ thiết bị không dây nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trước khi thực hiện cuộc gọi:
 • Bật điện thoại.
 • Nếu màn hình và bàn phím điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
 • Di chuyển đến nơi cường độ tín hiệu đủ mạnh.
 1. Nhấn phím bắt đầu , rồi nhấn  >
  dial pad icon
  .
 2. Nhấn Gọi.
 3. Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.
Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:
 • Lắp thẻ SIM vào điện thoại. Nếu không có SIM, hãy nhấn Cuộc gọi khẩn cấp khi bạn nhận được thông báo lỗi về việc thiếu SIM.
 • Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN, hãy nhấn vào Cuộc gọi khẩn cấp.
 • Tắt các hạn chế cuộc gọi trong điện thoại, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ấn định hoặc nhóm nội bộ.
 • Khi bật điện thoại lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu tạo tài khoản Microsoft và cài đặt điện thoại. Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong khi cài đặt tài khoản và điện thoại, hãy nhấn vào Cuộc gọi khẩn cấp.
 • Nếu mạng di động không có sẵn, bạn cũng có thể thử thực hiện cuộc gọi internet nếu có thể truy cập internet.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13744 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi