Phụ kiện gốc

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện được chấp thuận hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho thiết bị của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem www.microsoft.com/mobile/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

  • Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
  • Khi bạn muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
  • Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp đúng cách và hoạt động bình thường hay không.
  • Chỉ nhân viên có chuyên môn mới thực hiện lắp đặt bất cứ phụ kiện phức tạp nào trên xe.

Pin

Xem thời gian chờ và thời gian đàm thoại của pin trong hướng dẫn sử dụng trong hộp thiết bị di động.


Chỉ dành cho Đài Loan: Tuân theo Điều khoản 12 và 14 của Quy định Quản lý NCC về Thiết bị Viễn thông:

Nếu không có sự cho phép của Ủy ban Truyền thông Quốc gia (NCC), thì không công ty, doanh nghiệp hay người dùng nào được phép thay đổi tần số, tăng công suất truyền tải hoặc thay đổi đặc tính gốc cũng như hiệu suất của mọi thiết bị có tần số radio công suất thấp đã được phê duyệt.

Các thiết bị có tần số radio công suất thấp không được ảnh hưởng đến tính an toàn của thiết bị bay hoặc ảnh hưởng đến các hình thức liên lạc hợp pháp; nếu bị phát hiện, người dùng phải dùng vận hành thiết bị ngay lập tức.

Hình thức liên lạc hợp pháp đã nêu trên đề cập đến liên lạc radio được vận hành tuân theo Đạo luật Viễn thông. Thiết bị có tần số radio công suất thấp sẽ chịu sự can thiệp từ các hình thức liên lạc hợp pháp hoặc thiết bị liên quan đến sóng radio ISM.Thuộc tính

ID Bài viết: 13747 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 5

Thiết bị di động

Phản hồi