Windows không thể tìm hoặc khởi động máy ảnh

Nếu ứng dụng webcam hoặc Máy ảnh trong Windows 10 không mở và bạn nhận được thông báo lỗi cho biết chúng tôi không thể tìm thấy hoặc không thể khởi động máy ảnh của bạn (bao gồm các mã lỗi 0xA00F4244 hoặc 0x200F4244), thì nguyên nhân có thể do phần mềm chống vi-rút đang chặn webcam hay máy ảnh hoặc có thể do trình điều khiển webcam đã lỗi thời. Để được trợ giúp thêm, hãy xem Khắc phục sự cố thiếu Thư viện Ảnh trong Windows 10.

Kiểm tra phần mềm chống vi-rút của bạn

Trong ứng dụng chống vi-rút của bạn, hãy tìm kiếm cài đặt liên quan đến chặn truy cập hoặc quyền để sử dụng webcam của bạn. Để được trợ giúp, hãy truy cập trang web của công ty cung cấp phần mềm diệt vi-rút cho bạn.

Kiểm tra trình điều khiển webcam lỗi thời

 1. Chọn nút Bắt đầu , nhập Trình quản lý Thiết bị, sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị từ kết quả tìm kiếm.
 2. Tìm webcam của bạn trong Các thiết bị tạo ảnh hoặc Trình điều khiển âm thanh, video và trò chơi.
 3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào tên của webcam của bạn rồi chọn Thuộc tính.
 4. Chọn tab Trình điều khiển, chọn nút Thông tin chi tiết về Trình điều khiển và tìm tên tệp có cụm từ stream.sys. Nếu có cụm từ này, webcam của bạn đã được thiết kế trước Windows 7 và bạn sẽ phải thay thế bằng một webcam mới hơn.
 5. Nếu bạn không tìm thấy tên tệp có cụm từ stream.sys, hãy thử quay lui trình điều khiển webcam của bạn.

Quay lui trình điều khiển webcam của bạn

 1. Trong Trình quản lý Thiết bị, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào webcam của bạn, sau đó chọn Thuộc tính.
 2. Chọn tab Trình điều khiển, chọn Quay Lui Trình điều khiển rồi chọn . (Lưu ý rằng một số trình điều khiển không cung cấp tùy chọn quay lui).
 3. Sau khi quá trình quay lui hoàn tất, hãy khởi động lại PC của bạn rồi thử mở lại ứng dụng Máy ảnh.
 4. Nếu quay lui không có hiệu quả hoặc không khả dụng, hãy gỡ cài đặt trình điều khiển webcam của bạn và quét tìm các thay đổi về phần cứng.

Gỡ cài đặt trình điều khiển webcam và quét tìm các thay đổi phần cứng của bạn

 1. Trong Trình quản lý Thiết bị, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào webcam của bạn, sau đó chọn Thuộc tính.
 2. Chọn tab Trình điều khiển, chọn Gỡ cài đặt > Xóa phần mềm trình điều khiển cho thiết bị này rồi chọn OK.
 3. Trong Trình điều khiển Thiết bị, trên menu Hành động, chọn Quét tìm các thay đổi phần cứng. Đợi quét và cài đặt lại trình điều khiển cập nhật, khởi động lại PC của bạn rồi thử mở lại ứng dụng Máy ảnh.
 4. Nếu webcam của bạn vẫn không hoạt động, hãy thử tìm kiếm trợ giúp về trang web của nhà sản xuất webcam.

Tìm câu trả lời trong diễn đàn

Nếu các giải pháp trước không hiệu quả, hãy thử tìm kiếm các sự cố tương tự trong Diễn đàn Cộng đồng Microsoft dành cho Camera Windows. Nếu bạn không tìm thấy giải pháp, hãy chia sẻ thông tin chi tiết về trải nghiệm của bạn trên diễn đàn và kiểm tra lại sau để biết phản hồi.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13753 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi