Khắc phục sự cố thiếu Thư viện Ảnh trong Windows 10

Nếu bạn thấy thông báo lỗi cho biết thư viện ảnh của bạn bị thiếu (0xA00F4275) khi bạn cố gắng chụp ảnh hoặc quay video bằng ứng dụng Máy ảnh trong Windows 10, hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự được liệt kê. Để được trợ giúp thêm, hãy xem bài viết Windows không thể tìm hoặc khởi động máy ảnh.

Thay đổi vị trí lưu ảnh và video

 1. Trên menu Bắt đầu chọn Cài đặt
  Biểu tượng ứng dụng Cài đặt
  > Hệ thống > Lưu trữ.
 2. Xem các mục được liệt kê bên dưới Các ảnh mới sẽ lưu vào. Đây thường là tên có chữ cái đại diện cho ổ đĩa, chẳng hạn như PC này (C:) hoặc Thiết bị này trên thiết bị di động. Nếu ảnh và video được lưu vào thiết bị bên ngoài, hãy bảo đảm bạn kết nối thiết bị đó.
 3. Bên dưới Các ảnh mới sẽ lưu vào, chọn vị trí lưu hiện tại và chọn một vị trí khác nếu có các tùy chọn khác trong menu thả xuống, chọn Áp dụng, thay đổi về vị trí gốc hoặc PC này (C:), sau đó chọn lại Áp dụng.
 4. Hãy thử chụp ảnh. Nếu bạn thấy thông báo lỗi tương tự, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Tạo thư mục Thư viện Ảnh mới

 1. Trên menu Bắt đầu , chọn File Explorer.
 2. Trong File Explorer, chọn PC này rồi chọn đĩa hệ điều hành của bạn, thường gọi là OSDisk (C:).
 3. Trên tab Trang chủ, chọn Thư mục mới rồi nhập Thư viện Ảnh làm tên của thư mục mới.
 4. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) thư mục Thư viện Ảnh mà bạn vừa tạo rồi chọn Bao gồm trong thư viện > Thư viện Ảnh.
 5. Hãy thử chụp ảnh. Nếu bạn thấy thông báo lỗi tương tự, hãy thử giải pháp tiếp theo.

Kiểm tra các quyền đối với tệp trên thư mục Thư viện Ảnh

 1. Trong File Explorer, chọn Ảnh rồi nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) Thư viện Ảnh và chọn Thuộc tính.
 2. Trên tab Bảo mật , trong phần Nhóm hoặc tên người dùng, chọn tên người dùng mà bạn hiện đang đăng nhập, sau đó bên cạnh Ghi, hãy nhớ chọn Cho phép
 3. Hãy thử chụp ảnh. Nếu bạn thấy thông báo lỗi tương tự, hãy thử tìm câu trả lời trong diễn đàn của Cộng đồng Microsoft.

Tìm câu trả lời trong diễn đàn

Nếu các giải pháp trước không hiệu quả, hãy thử tìm kiếm các sự cố tương tự trong Diễn đàn Cộng đồng Microsoft dành cho Camera Windows. Nếu bạn không tìm thấy giải pháp, hãy chia sẻ thông tin chi tiết về trải nghiệm của bạn trên diễn đàn và kiểm tra lại sau để biết phản hồi.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13756 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi