Nhận trợ giúp về cài đặt PC

Hầu hết cài đặt bạn muốn thay đổi trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1 đều nằm trong cài đặt PC. Bạn sẽ tìm thấy cài đặt cho độ phân giải màn hình, thêm và gỡ bỏ thiết bị, cá nhân hóa màn hình khóa, thay đổi ngày giờ và thêm tài khoản người dùng.

Để mở cài đặt PC

Trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Tìm kiếm (hoặc nếu dùng chuột, trỏ đến góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Cài đặt PC trong hộp tìm kiếm, sau đó nhấn hoặc bấm Cài đặt PC.

Để mở nút Cài đặt

Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Cài đặt. (Nếu dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Cài đặt.

Nếu bạn không thấy cài đặt bạn đang tìm kiếm, có thể cài đặt đó nằm trong Panel Điều khiển.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13767 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)