Ứng dụng Trình tư vấn Nâng cấp dành cho Windows 10 Mobile

Ứng dụng Trình tư vấn Nâng cấp sẽ thông báo nếu thiết bị Windows Phone 8.1 của bạn đủ điều kiện nâng cấp lên Windows 10 Mobile. Nếu bạn đủ điều kiện, ứng dụng này cũng có thể giúp giải phóng dung lượng trên thiết bị để bạn sẵn sàng nâng cấp.

Cách tải ứng dụng

  1. Trên menu Bắt đầu , trượt nhanh qua danh sách Tất cả ứng dụng rồi chọn Store.
  2. Tìm kiếm ứng dụng Trình tư vấn Nâng cấp, sau đó cài đặt ứng dụng này trên thiết bị của bạn.
  3. Mở ứng dụng trên thiết bị. Ứng dụng sẽ kiểm tra thiết bị của bạn và cho bạn biết thiết bị có sẵn sàng để nâng cấp hay không, liệu có cần phải có bản cập nhật trước khi nâng cấp hay không, hoặc liệu thiết bị của bạn có thể nâng cấp được không.

Nếu thiết bị của bạn đủ điều kiện để nâng cấp, bạn có thể phải giải phóng một số dung lượng để nâng cấp. Ứng dụng sẽ đề xuất các tệp như video hoặc ảnh mà bạn có thể tạm thời di chuyển tới OneDrive hoặc thẻ SD nếu bạn đã cài đặt. Chấp nhận các đề xuất, hoặc thay đổi các tệp bạn muốn di chuyển. Bạn cũng có thể xóa một số tệp, nếu muốn. Nếu bạn di chuyển tệp tới OneDrive, bạn cần sử dụng ứng dụng này để khôi phục tệp về thiết bị của mình sau khi Windows 10 Mobile được cài đặt.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13778 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi