Nhận trợ giúp về lỗi cập nhật Windows 10 Mobile

Bảng trên trang này liệt kê các lỗi cập nhật phổ biến nhất và một vài cách mà bạn có thể thử để khắc phục các sự cố.

Để đảm bảo bản cập nhật cho thiết bị của bạn được cài đặt trơn tru, sau đây là một vài điều cần lưu ý:

  • Sạc pin. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được sạc đầy trước khi cập nhật. Nếu không, bạn có thể cần cắm nguồn và chờ đợi trước khi có thể hoàn tất cài đặt bản cập nhật.

  • Kết nối với Wi‑Fi. Bạn sẽ tải bản cập nhật xuống nhanh hơn khi kết nối với Wi-Fi. Nếu bạn cần tải các bản cập nhật xuống bằng kết nối dữ liệu di động, hãy đảm bảo kết nối đó hiển thị 3G, 4G hoặc LTE. Nếu bạn có kết nối 2G hoặc 2.5G (EDGE), bạn sẽ được nhắc về các cập nhật nhưng sẽ không thể tải cập nhật xuống cho tới khi bạn có kết nối dữ liệu di động nhanh hơn hoặc kết nối với Wi‑Fi.

  • Giải phóng dung lượng. Nếu bạn không có đủ dung lượng trên thiết bị để cập nhật, hãy xóa một số tệp mà bạn không còn cần đến.

  • Thử lại. Nếu bạn nhận được lỗi, hãy chờ một chút và sau đó thử lại.

  • Khởi động lại thiết bị của bạn. Nếu thiết bị của bạn bị treo trong quá trình cập nhật, hãy khởi động lại để tiếp tục cập nhật.

Mã lỗi Ý nghĩa và cách khắc phục

801881cd
80188308

Bạn không có đủ dung lượng trống trên thiết bị của mình để cài đặt bản cập nhật.

Hãy thử xóa một số tệp phương tiện (video, nhạc và ảnh) hoặc ứng dụng để có thêm dung lượng cho bản cập nhật. Bạn có thể kết nối với PC của mình và di chuyển tệp phương tiện tới đó, và bạn luôn có thể cài đặt lại ứng dụng từ Windows Store. Hãy nhớ rằng việc xóa một ứng dụng, thậm chí là tạm thời, sẽ xóa dữ liệu ứng dụng, chẳng hạn như các tiến trình đã lưu trong trò chơi.

80188264
80188265

Bạn chưa đồng ý để tải bản cập nhật xuống qua kết nối dữ liệu mạng di động.

Để khắc phục sự cố, hãy kết nối với Wi-Fi và tải bản cập nhật xuống.

Nếu bạn không thể kết nối với Wi‑Fi và muốn tải bản cập nhật xuống bằng dữ liệu mạng di động, hãy chọn Tải xuống khi được nhắc để tải xuống bản cập nhật bằng dữ liệu mạng di động.

801882cb

Bạn đang gặp sự cố về kết nối mạng.

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với Internet và thử lại. Tốt nhất là kết nối với Wi-Fi để bạn có thể không phải trả phí sử dụng dữ liệu mạng di động.

Nếu bạn không thể kết nối với Wi‑Fi và muốn tải bản cập nhật xuống bằng dữ liệu mạng di động, hãy chọn Tải xuống khi được nhắc tải xuống bản cập nhật bằng dữ liệu mạng di động.

800f081f
80070570

Đã xảy ra lỗi trong khi chuẩn bị cài đặt bản cập nhật.

Bạn có thể đợi cho tới khi bản cập nhật tiếp theo được cài đặt trên thiết bị của mình (bản cập nhật cho Windows 10 Mobile thường được phát hành mỗi tháng một lần), điều này sẽ tự động khắc phục sự cố này. Hoặc, bạn có thể sử dụng Windows Device Recovery Tool để cài đặt lại Windows trên thiết bị của mình và sau đó cài đặt bản cập nhật khả dụng. Để biết thêm thông tin về công cụ này, hãy xem Windows Device Recovery Tool: Câu hỏi thường gặp

801881d0
8018822a
80072f30
80072ee7
80072ee2
80072efd
80072f76
80072efe  

Đã xảy ra sự cố tạm thời với máy chủ hoặc kết nối Internet của bạn trong khi cập nhật.

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với Internet và thử lại. Tốt nhất là kết nối với Wi-Fi để bạn có thể không phải trả phí sử dụng dữ liệu di động.

801881d1
801882d1
 Đã xảy ra lỗi khi cài đặt bản cập nhật. Khởi động lại thiết bị của bạn và thử tải bản cập nhật xuống một lần nữa.

Thuộc tính

ID Bài viết: 13779 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi