Phím tắt trong Continuum dành cho điện thoại

Bảng sau chứa các phím tắt cho Windows 10 Mobile khi sử dụng Continuum dành cho điện thoại.


Nhấn phím này Để thực hiện điều này
Phím logo Windows
Mở hoặc đóng menu Bắt đầu
Phím logo Windows + A
Mở Trung tâm hành động
Phím logo Windows + C
Mở Cortana ở chế độ nghe
Phím logo Windows + E
Mở File Explorer
Phím logo Windows + I
Mở Cài đặt
Phím logo Windows + K
Mở tác vụ Kết nối nhanh
Phím logo Windows + L
Khóa thiết bị của bạn hoặc chuyển đổi tài khoản
Phím logo Windows + O
Khóa hướng thiết bị
Phím logo Windows + P
Mở các cài đặt màn hình
Phím logo Windows + S
Mở tìm kiếm
Phím logo Windows + U
Mở Trung tâm Trợ năng
Phím logo Windows + Tab
Mở chế độ xem Tác vụ
Phím logo Windows + Backspace
Trở lại
Phím logo Windows + Dấu cách
Chuyển đổi ngôn ngữ nhập và bố cục bàn phím
Phím logo Windows + Print Screen
Chụp ảnh màn hình
Alt + Tab
 Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở


Các phím tắt khácThuộc tính

ID Bài viết: 13781 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi