Trang hoạt động gần đây là trang gì?


Trang hoạt động gần đây hiển thị thông tin về thời gian và địa điểm bạn đã sử dụng tài khoản Microsoft của mình trong vòng 30 ngày qua. Thông tin này bao gồm mọi lần bạn đăng nhập vào tài khoản, cho dù bạn sử dụng trình duyệt web, điện thoại, ứng dụng email, ứng dụng bên thứ ba hay phương pháp khác. Xem hoạt động gần đây của bạn.

Trang này hiển thị thông tin gì?

Đối với mỗi hoạt động, trang hoạt động gần đây liệt kê ngày, giờ, vị trí và loại hoạt động. Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng thiết bị di động, vị trí của bạn có thể không đáng tin cậy. Lý do là dịch vụ điện thoại di động định tuyến hoạt động của bạn thông qua các vị trí khác nhau. Điều này có thể làm cho có vẻ như bạn đã đăng nhập từ nơi nào đó trong khi thực tế không phải vậy.

Bạn có thể bấm vào hoạt động bất kỳ để mở rộng và xem thêm chi tiết, bao gồm:

  • Địa chỉ IP của thiết bị nơi diễn ra hoạt động
  • Loại thiết bị hoặc hệ điều hành được sử dụng
  • Trình duyệt Internet hoặc loại ứng dụng được sử dụng, nếu có

Làm cách nào để sử dụng trang này?

Chúng tôi chú ý đến cách bạn thường sử dụng tài khoản của mình và sẽ thông báo với bạn ngay khi chúng tôi cho rằng có điều gì đó bất thường. Trên trang hoạt động gần đây, chúng tôi chia hoạt động của bạn thành hai nhóm: Hoạt động bất thườngHoạt động gần đây.


Quản lý hoạt động bất thường của bạn

Nếu có hoạt động bất thường trên tài khoản của bạn thì chúng tôi đã thông báo với bạn qua email. Hãy xem lại phiên và quyết định Đây là tôi hay Đây không phải là tôi.

Khi bạn cho chúng tôi biết rằng bạn không nhận ra một hoạt động, có thể một kẻ tấn công hoặc một người dùng ác ý đã có được quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Sau khi bạn chọn Đây không phải là tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện một số bước để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình. Điều này bao gồm đổi mật khẩu và cập nhật thông tin bảo mật của bạn.

Nếu chúng tôi gắn cờ hoạt động của bạn là bất thường do nhầm lẫn, hãy thông báo với chúng tôi rằng bạn đã thực hiện hoạt động này. Chẳng hạn, điều này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng tài khoản của mình vào kỳ nghỉ, có thiết bị mới hoặc cho phép ứng dụng đăng nhập với tư cách của bạn.

Quản lý hoạt động gần đây của bạn

Bạn sẽ nhận ra hầu hết hoạt động tài khoản trong phần này. Nếu bạn nhận thấy mình không thực hiện một trong số đó hoặc nếu bạn thấy kiểu hành động đáng ngờ (như nhiều lần thử đăng nhập hoặc thay đổi hồ sơ mà bạn không thực hiện), bạn luôn có thể thông báo với chúng tôi bằng cách chọn Bảo mật tài khoản của bạn.

Tôi phải làm gì nếu một số hoạt động gần đây không hiển thị?

Bạn có thể thấy rằng không phải mọi hoạt động bạn thực hiện với tài khoản đều được theo dõi trên trang này. Chúng tôi cố gắng tập trung vào những sự kiện quan trọng nhất để giúp bạn kiểm soát vấn đề bảo mật tài khoản của mình. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đăng nhập từ cùng một thiết bị và vị trí nhiều lần liên tiếp, chúng tôi có thể chỉ theo dõi lần đầu tiên. Tương tự, nếu bạn chọn hộp Giữ tôi luôn đăng nhập, chúng tôi sẽ không theo dõi hoạt động hàng ngày của bạn cho đến khi có thay đổi.

Các loại phiên khác là gì?

Bảng này giải thích tất cả các hoạt động được theo dõi trên trang hoạt động gần đây.

 Loại phiên Ý nghĩa
Đã tạo tài khoản  Một tài khoản Microsoft đã được tạo.
Đã thay đổi tên tài khoảnTên nhận dạng bạn trong các sản phẩm và dịch vụ Microsoft mà bạn sử dụng đã thay đổi.
Đã yêu cầu kiểm chứng bổ sungBạn đã nhận được mã bảo mật qua tin nhắn, email hoặc ứng dụng trình xác thực như một bước xác thực bổ sung.
Đã thêm bí danh;
Đã xóa bí danh;
Đã thay đổi bí danh chính
Bí danh là địa chỉ email bổ sung sử dụng hộp thư đến, danh sách liên hệ và cài đặt tài khoản giống như của bí danh chính (địa chỉ email) dành cho tài khoản Microsoft của bạn. Tìm hiểu thêm về bí danh.
Tất cả các thông tin bảo mật được đánh dấu để xóaTất cả các thông tin bảo mật dành cho tài khoản của bạn (như địa chỉ email thay thế, số điện thoại và ứng dụng trình xác thực) đã được lên lịch xóa. Tìm hiểu thêm về cách thay thế thông tin bảo mật.
Đã thêm email thay thế;
Đã xóa email thay thế;
Đã thêm ứng dụng kiểm chứng danh tính;
Đã xóa ứng dụng kiểm chứng danh tính;
Đã thêm số điện thoại;
Đã xóa số điện thoại;
Đã thêm mã khôi phục
Một phần thông tin bảo mật dành cho tài khoản của bạn đã được thêm hoặc xóa. Tìm hiểu thêm về thông tin bảo mật.
Đã tạo mật khẩu ứng dụng;
Đã xóa mật khẩu ứng dụng
Mật khẩu ứng dụng được dùng cho các ứng dụng hoặc thiết bị không hỗ trợ kiểm chứng 2 bước. Tìm hiểu thêm về mật khẩu ứng dụng.
Mật khẩu đã nhập không đúngNgười nào đó đã cố gắng đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn bằng mật khẩu không đúng. Chúng tôi không cho phép hoạt động đăng nhập này. (Người này có thể là bạn, nếu bạn quên mật khẩu hoặc có thể là người nào đó khác cố gắng truy cập tài khoản của bạn.)
Đã thay đổi mật khẩuMật khẩu tài khoản Microsoft của bạn đã bị thay đổi. Nếu bạn không thực hiện việc này, thì bạn nên đặt lại mật khẩu.
Đã đặt lại mật khẩuMật khẩu tài khoản Microsoft của bạn đã được đặt lại thành công.
Đã cấp quyền cho ứng dụngBạn đã cho phép một ứng dụng khác truy cập vào tài khoản Microsoft của mình.
Đã thay đổi thông tin hồ sơThông tin hồ sơ, chẳng hạn như tên, ngày sinh, giới tính, quốc gia/khu vực, mã ZIP/mã bưu chính đã được thay đổi. Cập nhật thông tin hồ sơ của bạn.
Đã chặn đăng nhập (Tài khoản bị xâm phạm)Chúng tôi cho rằng một người khác đã truy cập vào tài khoản Microsoft này. Chúng tôi đã yêu cầu kiểm chứng bổ sung và thay đổi mật khẩu.
Đã chặn đăng nhập (Đã tạm ngừng tài khoản)Chúng tôi nhận thấy hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn nên đã yêu cầu kiểm chứng bổ sung để mở khóa tài khoản.
Đăng nhập thành côngNgười nào đó đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn bằng mật khẩu đúng. (Người này có thể là chính bạn.)
Đã bật kiểm chứng hai bước;
Đã tắt kiểm chứng hai bước
Tính năng kiểm chứng hai bước sử dụng hai cách để kiểm chứng danh tính của bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bất cứ khi nào mình muốn. Tìm hiểu thêm về kiểm chứng hai bước.
Đã phát hiện hoạt động bất thườngMột người nào đó đã đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng mật khẩu đúng nhưng từ một vị trí hoặc thiết bị mà chúng tôi không nhận ra. Chúng tôi đã gửi thông báo cho bạn và yêu cầu thêm thử thách bảo mật. (Người này có thể là bạn nhưng chúng tôi không chắc chắn.)

Giao thức email

Ứng dụng email và dịch vụ webmail sử dụng các giao thức, hay định dạng giao tiếp, khác nhau để truy cập tài khoản của bạn. Bạn có thể thấy một hoặc nhiều giao thức sau đây được liệt kê trong hoạt động gần đây của mình:

Exchange ActiveSync: Đồng bộ email, lịch và danh bạ giữa các thiết bị và tài khoản Outlook.com của bạn.

Giao thức nhận thư phiên bản 3 (POP3): Cho phép một ứng dụng hoặc dịch vụ truy cập email trong hộp thư đến của bạn.

Giao thức chuyển thư đơn giản (SMTP): Cho phép một ứng dụng hoặc dịch vụ gửi email.

Giao thức truy cập thông điệp Internet (IMAP): Cho phép một ứng dụng hoặc dịch vụ truy cập tất cả các email (trong tất cả các thư mục) và đồng bộ email giữa các thiết bị của bạn.


Thuộc tính

ID Bài viết: 13782 - Xem lại Lần cuối: 07-11-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)