Cách tìm tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi Tài khoản Microsoft đó không tồn tại, bài viết này có thể giúp bạn tìm thấy tài khoản đó.

Cách tìm tài khoản Microsoft của bạn bằng thông tin bảo mật.

  1. Tra cứu tên người dùng bằng cách sử dụng số điện thoại liên hệ bảo mật hoặc địa chỉ email của bạn.
  2. Yêu cầu gửi mã bảo mật đến số điện thoại hoặc email bạn đã sử dụng.
  3. Nhập mã và chọn Tiếp theo.
  4. Khi nhìn thấy tài khoản bạn đang tìm, hãy chọn Đăng nhập.

Nếu bạn chưa thiết lập hoặc không có quyền truy cập vào thông tin liên hệ bảo mật của mình, bạn có thể thử tìm tên người dùng tài khoản Microsoft của mình trong sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang sử dụng.

Cách tìm tên người dùng tài khoản Microsoft của bạn trong sản phẩm hoặc dịch vụ bạn sử dụng


Để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt về cách các nhân viên hỗ trợ của chúng tôi có thể trợ giúp bạn về tài khoản. Các nhân viên Hỗ trợ của Microsoft không thể cung cấp thông tin tài khoản nếu không có xác thực hợp lệ, nhưng bạn có thể tự tìm trong các sản phẩm.

Bạn đã bao giờ thiết lập một địa chỉ email thay thế cho tài khoản bạn muốn đăng nhập, chẳng hạn như @outlook.com, @gmail.com hoặc @live.com hay chưa? Nếu chưa, hãy thử làm việc đó.

Tài khoản của bạn có thể đã bị đóng hoặc bị xóa


Nếu bạn đã đóng tài khoản Microsoft của mình thì bạn có 60 ngày kể từ lúc đóng để đăng nhập và mở lại tài khoản. Sau 60 ngày đó, tài khoản và dữ liệu của bạn sẽ hết hạn.

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong một thời gian dài, tài khoản của bạn có thể đã hết hạn do không hoạt động theo lịch trình sau đây.

Nếu lần cuối cùng bạn đăng nhập là: Tài khoản của bạn sẽ hết hạn sau:
trước tháng 6 năm 2014 1 năm không hoạt động
sau tháng 6 năm 2014 2 năm không hoạt động